Narva linn


Narva 6. Kooli tööpakkumine

Narva 6. Kool kuulutab välja konkursi eesti keele õpetaja ametikoha täitmiseks (täiskoormus).

Tööle asumise aeg: 01.09.2020. a.

Nõutav kvalifikatsioon: kvalifikatsiooni vastavus kehtestatud nõuetele (Haridus- ja teadusministri 29.08.2013. a määrus nr 30 § 3 ja § 4) ja riigikeele valdamise vastavus kehtestatud nõuetele (Vabariigi Valitsuse 20.06.2011. a määrus nr 84 § 8 ja § 9).

Dokumentide esitamise tähtaeg: 10.06.2020. a

Kandideerimiseks vajalikud dokumendid: CV, isikut tõendava dokumendi koopia, avaldus direktori nimele (eesti keeles), eesti keele tasemeeksami tunnistuse koopia, haridust ja teaduskraadi kinnitava dokumendi koopia, konkursist osavõtja poolt oluliseks peetavad muud materjalid (materjalide nimekiri esitada avalduses või avalduse lisana).

Dokumendid saata tavapostiga (Narva 6. Kool, P. Kerese 22, 21008 Narva) või e-posti teel aadressile: narva6kool@gmail.com märgusõnaga „Konkurss".

Lisainformatsioon: tel 3572705.

Lisatud 05.05.2020, 21:30
Muudetud 05.05.2020, 21:43

eelmine