Narva linn


Narva Pähklimäe Gümnaasiumi tööpakkumised

2020/2021.õa  on olemas järgmised vakantsed kohad:
Vene keele ja kirjanduse õpetaja põhikooli-ja gümnaasiumiastmes – täiskoormus
Matemaatikaõpetaja põhikooli-ja gümnaasiumiastmes – täiskoormus

Tööle asumise aeg: 01.09.2020. a
Kasuks tuleb: erialane töökogemus haridusasutuses

Nõutav kvalifikatsioon: 
Kvalifikatsiooni vastavus kehtestatud nõuetele Haridus- ja teadusministri  29.08.2013. a määrus nr 30 § 3
Eesti keele riigikeele valdamise vastavus kehtestatud nõuetele Vabariigi Valitsuse 20.06.2011. a määrus nr 84 § 8

Kandideerimiseks vajalikud dokumendid esitada hiljemalt 09. juuniks 2020. a gümnaasiumi kantseleisse tööpäeviti kella 8.00-st kuni 15.00-ni või saata tavapostiga (Narva Pähklimäe Gümnaasium, Pähklimäe 3, 20605, Narva) või e-posti teel aadressile direktor@pahklimae.edu.ee  (märgusõnaga „Konkurss"):
1) Avaldus direktori nimele (eesti keeles)
2) CV
3) Isikut tõendava dokumendi koopia
4) Kvalifikatsiooninõudeid tõendavate dokumentide koopiad (s.h eesti keele riigikeele tasemeeksami tunnistuse koopia)

Lisainfo:
tel 356 9829, 3569839.

Lisatud 08.05.2020, 20:43
Muudetud 08.05.2020, 20:55

eelmine järgmine