Narva linn


Lasteaia Sädemeke tööpakkumised

Narva Lasteaed Sädemeke võtab alatest 01.08.2020. a tööle osalise keelekümblusrühma pedagoogi (töökeeleks eesti keel, koormus 1.0).

Nõudmised kandidaadile:
vastavus HTM-i poolt kehtestatud kvalifikatsiooninõuetele, töökus, kohusetundlikkus, meeskonnatööoskus.

Kandidaat esitab komisjonile järgmised dokumendid:
1. kirjalik avaldus;
2. CV (elulookirjeldus);
3. tunnistuse (diplomi) ärakiri kvalifikatsiooni või hariduse kohta;
4. isikut tõendava dokumendi ärakiri.

Avaldus koos CV ja dokumentidega esitada kuni 05.06.2020. a e-posti aadressile narva.iskorka@gmail.com.

Vestlusvoor toimub alates 10.06.2020. a Narva Lasteaias Sädemeke (Pähklimäe tn 5) direktori kabinetis.
Vestlusvooru täpse aja teatame telefoni teel.

Narva Lasteaed Sädemeke võtab alatest 01.08.2020. a tööle eesti keele õpetaja (koormus 0,625), töötaja lapsehoolduspuhkuse perioodiks, tähtajaline tööleping, tööle asumise aeg: 01.08.2020.

Nõudmised kandidaadile:
vastavus HTM-i poolt kehtestatud kvalifikatsiooninõuetele, töökus, kohusetundlikkus, meeskonnatööoskus.

Kandidaat esitab komisjonile järgmised dokumendid:
1. kirjalik avaldus;
2. CV (elulookirjeldus);
3. tunnistuse (diplomi) ärakiri kvalifikatsiooni või hariduse kohta;
4. isikut tõendava dokumendi ärakiri.

Avaldus koos CV ja dokumentidega esitada kuni 05.06.2020. a e-posti aadressile narva.iskorka@gmail.com.

Vestlusvoor toimub alates 10.06.2020. a Narva Lasteaias Sädemeke (Pähklimäe  tn 5) direktori kabinetis.
Vestlusvooru täpse aja teatame telefoni teel.

Lisatud 20.05.2020, 11:05
Muudetud 20.05.2020, 11:27

eelmine järgmine