Narva linn


Narva Kesklinna Gümnaasiumi tööpakkumine

Narva Kesklinna Gümnaasium kuulutab välja konkursi kehalise kasvatuse õpetaja ametikoha täitmiseks (täiskoormus).

Tööle asumise aeg: 01.09.2021. a.

Keelenõuded: eesti keele oskus C1 tasemel.

Nõutav kvalifikatsioon: kvalifikatsiooni vastavus HTM-i kehtestatud nõuetele (haridusministri 29.08.2013.a määrus nr 30 § 3)
Kasuks tuleb erialane töökogemus haridusasutuses.

Kandideerimiseks vajalikud dokumendid:
CV (koos läbitud täiendkoolituste loeteluga), isikut tõendava dokumendi koopia, avaldus direktori nimele (eesti keeles), eesti keele tasemeeksami tunnistuse koopia, haridust ja teaduskraadi kinnitava dokumendi koopia, konkursist osavõtja poolt oluliseks peetavad muud materjalid.

Dokumendid esitada hiljemalt 15. juuniks 2021 gümnaasiumi kantseleisse tööpäeviti kella 8.00-st kuni 16.00-ni või saata tavapostiga (Narva Kesklinna Gümnaasium, A. Puškini tänav 29, 20305, Narva) või e-posti teel aadressidele direktor.kesklinna@gmail.com ja personal.kesklinna@gmail.com (märgusõnaga „Konkurss").

Lisainformatsioon:
tel 3569550, 3569551.

Lisatud 01.03.2021, 09:24
Muudetud 01.03.2021, 09:36

Tagasi