Narva linn


2018. aasta huvihariduse ja huvitegevuse ideekavandite esitamise lisavoor

Austatud koostööpartner,
Anname teada, et 2018. aasta huvihariduse ja huvitegevuse ideekavandite esitamise lisavoor on välja kuulutatud. Ideekavandite kogumise eesmärgiks on Narva noorte huvihariduse ja huvitegevuse kava uuendamine ning täiendava riikliku finantseerimise jaotamine aastaks 2018 (vastavalt noorsootöö seaduse § 15¹ sätestatud tingimustele).

Lisavoorus on oodatud osalema asutused ja organisatsioonid, mis soovivad pakkuda Narva linnas noortele (eelkõige vanuses 7-19 aastat) huvihariduse ja huvitegevuse teenust. Pöörame tähelepanu sellele, et lisavoor on mõeldud vaid uutele või esimeses voorus osalenud uuendatud/ muudetud ideekavanditele.

Kutsume esitama ideid/kavandeid tegevustest, mis hakkavad pakkuma Narva noortele vanuses 7-19 aastat plaanipärase ja noorte vajadustele vastava huvihariduse või huvitegevuse teenust ning toetavad vähemalt üht alljärgmistest aspektidest:
- tegevused soodustavad Narva linna huvihariduse/ huvitegevuse teenuste kättesaadavuse ja mitmekesisuse parendamist ja suurendavad seega Narva noorte huvihariduses või huvitegevuses osalemist;
- tegevused on suunatud huvihariduses või huvitegevuses mitteosalevate noorte kaasamisele;
- tegevused on suunatud raskendatud tingimustes olevate noorte huviharidusse/huvitegevusse kaasamisele (sh toimetulekuraskustega peredes elavad noored, puudega noored, regionaalsest paiknemisest tingitud erivajadustega noored jms).

Tegevustel peab olema konkreetne eelarve 2018. aastaks, milles võivad olla ettenähtud erinevad kulud, nt:
- transpordikulud,
- palgad,
- vahendite soetamise kulud,
- osalustasude vähendamise/katmise kulud,
- informeerimisega seotud kulud jms.

Kuid vastavalt riigipoolse huvihariduse ja huvitegevuse täiendava finantseerimise tingimustele eelarves ei tohi olla esitatud:
- kinnisvara ja sõiduvahendite omandamise või kasutusse võtmise kulud;
- hoonete ja rajatiste ehitamise kulud;
- kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud.

Ideede olemasolul palume Teid esitada Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonda tegevuste kavandeid (vastavalt lisatud vormile) e-posti aadressile anastassia.yakovleva@narva.ee hiljemalt 15.11.2017.a.

Lisatud 25.10.2017, 13:02
Muudetud 25.10.2017, 13:19

eelmine järgmine