Narva linn


Konverents "100 Eesti mõtlejast Eesti ja maailma mõtteloos"

Tartu Ülikooli Narva kolledžis toimub 27. veebruaril maailmanimega õigusfilosoof Ilmar Tammelo 100. sünniaastapäevale pühendatud konverents. Konverentsil esinevad Eesti Teaduste Akadeemia president Tarmo Soomere, Tartu Ülikooli Narva kolledži direktor Kristina Kallas, akadeemikud Lauri Mälksoo ja Hando Runnel, õigusteadlane Peeter Järvelaid ning ajakirja Akadeemia toimetajad Toomas Kiho ja Mart Orav.

Ilmar Tammelo (kuni 1935 Ilmar Eichelmann) sündis 25. veebruaril 1917. aastal Narvas. Ta lõpetas 1941. aastal Tartu Ülikooli õigusteaduskonna ning pärast teist maailmasõda asus ta elama Saksamaale. Sealt suundus Austraaliasse, kust ta tuli juba kuulsa mehena Euroopasse tagasi. Euroopas sai tema tegevuskohaks Austria (Salzburg), kuid enne elu lõppu pidi ta veel kord reisima Austraaliasse, kus ta 7. veebruaril 1982 oma maise teekonna lõpetas.

Ilmar Tammelo oli eesti õigusfilosoof, kuid saatuse tahtel maailmas rändav maailmakodanik ja maailma asju väga südamesse võttev inimene. Ta oli maailma õigusfilosoofia ühingu asepresident ja tema filosoofilised vaated olid aluseks väga praktilistele otsustele. ÜRO nn Haagi kohus, tegeldes tuumarelvade keelustamise otsusega, toetus selle argumentatsiooni koostades ekspertide arvamusele, mis peamiselt rajanesid kahe eestlasest õpetlase töödele. Üheks neist oli Peterburi ülikooli omaaegne rahvusvahelise õiguse professor Friedrich Fromhold Martens (1845-1909) (Martensi klausel) ja teiseks oligi Ilmar Tammelo õpetus.

Konverentsi ettekannetega mälestame Narvast võrsunud ja Tartus hariduse saanud maailma tuntusega õigusfilosoofi Ilmar Tammelot.
Konverents algab Narva kolledži auditooriumis 200, 27. veebruaril kell 11:00.

27II2017_Ilmar Tammelo 100. sünniaastapäevale pühendatud konverents

Lisainformatsioon:
Kristina Kallas
Tartu Ülikooli Narva kolledži direktor
kristina.kallas@ut.ee

Lisatud 15.02.2017, 14:35
Muudetud 15.02.2017, 14:59

eelmine järgmine