Narva linn


Haridus- ja teadusministeerium kutsub alustavaid koolijuhte arenguprogrammi

Haridus- ja teadusministeerium kutsub ametis alustavaid üldhariduskoolide ja kutseõppeasutuste direktoreid kandideerima nende jaoks disainitud arenguprogrammi kolmandasse lendu.

Programmi käigus süvendatakse arusaama juhirollist ja kaasaegsetest juhtimisteooriatest ning arendatakse koolijuhi tööks vajalikke kriitilisi oskusi. Õpitakse, kuidas rakendada kogu koolimeeskonna, õpilaste ja vanemate potentsiaali, et kool töötaks kõigi jaoks paremini.

Programmi kandideerimise hetkeks peab olema sõlmitud tööleping ning juba töötavatel direktoritel ei tohi ametis oldud aeg ületada 12 kuud. Kandideerida saab juuli lõpuni, programm alustab käesoleva aasta augustis ja lõpeb juunis 2018. Osalema valitakse konkursi alusel kuni 18 koolijuhti.

Tegemist on kolmanda alustavate koolijuhtide arenguprogrammi lennuga. Eelmistes lendudes on arenguprogrammi läbinud kokku juba 31 koolijuhti üle Eesti.

Peedu kooli direktori Joosep Tosmini sõnul peab ta programmi väga väärtuslikuks ennekõike inimeste tõttu, kes sellega kaasa tulevad: „Nii koolitajad kui ka uued koolijuhid – neilt kõigilt on väga palju õppida praegu ja ka siis, kui programm ise on ametlikult läbi. Sellise võrgustiku tekkimine muudab antud koolituse minu jaoks jätkusuutlikuks ning lisab kindlustunnet, et ka tulevikus saan toetust oma töös.“ Samuti 2. lennus osalenud Jõgevamaa Gümnaasiumi direktori Priit Põdra hinnangul annab programm alustavale koolijuhile kindlustunde: „Enesekindlus kasvab koolitustelt saadud teadmiste ja oskuste ning kursusekaaslastega vahetatud mõtete ja kogemuste jõul.“

Alustavate koolijuhtide programm on ellu kutsutud Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt. Seda viiakse ellu koostöös SA Innove ning Edison OÜ-ga elukestva õppe strateegia programmi „Pädevad ja motiveeritud õpetajad ning haridusasutuste juhid“ raames Euroopa Sotsiaalfondi vahenditest.

Lisainfo:
www.hm.ee/alustavate-koolijuhtide-arenguprogramm.

Lisatud 07.06.2017, 14:01
Muudetud 07.06.2017, 14:04

eelmine järgmine