Narva linn


Riik toetab koole kaasaegse ja uuendusliku õppevara soetamisel

Alates 28. juunist saavad koolid Innovest toetust taotleda kaasaegse ja uuendusliku õppevara soetamiseks, et luua uusi ja uudseid õppimise ning õpetamise võimalusi.

Haridus- ja teadusministeeriumi e-teenuste osakonna asejuhataja Kristel Rillo rõhutas kaasaegse ja innovatsiooni toetava õpikeskkonna olulisust ning tehnoloogia rakendamise võimalusi õppetöös. "Koolid sooviksid kasutada uudseid lahendusi, kuid selleks vajalike tingimuste loomisel on takistuseks olnud ressursipuudus. Nüüd on riigil võimalus toetada koole ja nende pidajaid uudsete õppimisvõimaluste loomisel selleks vajaliku õppevara soetamise toetamise näol," lisas Kristel Rillo.

Taotlusvoorus toetatakse vähemalt kolme kooli koostöös kasutatava uuendusliku ja kaasaegse õppevara soetamist eelkõige loodus-ja täppisteaduste valdkonnas. Projekte oodatakse erinevates koostöövormides: põhikoolid, põhikoolid-kutsekoolid, põhikoolid-gümnaasiumid, gümnaasiumid. Soetatav õppevara peab toetama riiklikus õppekavas seatud eesmärkide ja õpitulemuste saavutamist ning sealjuures omama koostoimet digitehnoloogiaga, aidates näha sellega kaasuvaid võimalusi kui ka arendades õpilaste digioskusi. Projektiideed ning koolide vajadused võivad olla erinevat laadi, projektid võivad olla näiteks loodusainete õppimist toetava labori sisseseade, multimeediaõpet toetav õppevara või hoopis kitsamalt astronoomia õppimist toetav õppevara. Oluline on sealjuures koolide omavahelise koostöö parendamine ja parimate praktikate jagamine.

Taotlusvoor "Kaasaegse ja uuendusliku õppevara ühiskasutuskorralduse toetamine" on avatud kuni 2. oktoobrini 2017 (kell 17:00).

Taotleda saab toetust haridusasutuse pidaja, haridusasutus või selle huvides tegutsev mittetulundusühing või sihtasutus koostöös teiste haridusasutustega.

Infopäevad taotlusvooru tutvustamiseks toimuvad Tartus (23.08) ja Tallinnas (24.08). Sihtasutus Innove poolt läbi viidava ja Euroopa Sotsiaalfondi poolt rahastatava taotlusvooru eelarve on 2 miljonit eurot ning koolidel omafinantseeringu kohustust ei ole, samas on ministeeriumil ootus, et parimate praktikate puhul tagab kool ja kooli pidaja tegevuse jätkumise ka projekti lõppedes.

Lisainfo taotlemise ja vooru tingimuste kohta.


Sihtasutus Innove

Lisatud 03.07.2017, 16:23
Muudetud 03.07.2017, 16:49

eelmine järgmine