Narva linn


Aasta raamatukogu 2016 on Narva keskraamatukogu

Täna algas XIX täiskasvanud õppija nädal "Õige aeg on õppida!" Tartu Ülikooli Narva Kolledžis toimunud tunnustusüritusega, kus kuulutati välja aasta õppija, koolitaja, õpitegu, koolitussõbralik organisatsioon, koolitussõbralik omavalitsus ja raamatukogu.

Aasta raamatukogu 2016 on Narva raamatukogu, kus mõistetakse oma rolli haridusasutusena selle sõna kõige laiemas mõttes. Raamatukogus korraldatakse väga palju ettevõtmisi: eelmisel aastal toimus 92 rühma- ja 270 individuaalkoolitust, koostöös USA suursaatkonnaga käis koos Ameerika klubi, organiseeriti arvukalt raamatuesitlusi ja kohtumisi kirjanikega, korraldati rahvuskultuure tutvustavaid üritusi, näitusi jne. Raamatukogutöötajad peavad õppimist igapäevaelu loomulikuks osaks ja täiendavad end pidevalt.

Eesti aasta õppijaks 2016 tunnistati Liis Reimann, kes töötab Voore Külalistemajas peakokana, ta sai koka kutsetunnistuse Põltsamaa Ametikoolist. Kuna keskharidus jäi omandamata, siis asus ta mõned aastad tagasi koos oma pojaga õppima Jõgeva Täiskasvanute Keskkooli. Õpetajate sõnul oli teineteist õpingutes toetava ema ja poja kooslus suurepärane. Õpetajad kirjeldasid kevadel kooli lõpetanud Liisi kui hea õppimismeeleolu loojat ning teistele eeskujuks olijat.

Ida-Virumaa aasta õppija 2016 Vladimir Žavoronkov. Foto: andras.ee.h14.dbweb.ee
Ida-Virumaa aasta õppija Vladimir Žavoronkov
(40) on mees kelle kohta võib öelda, et õppimine on kogu elu olnud tema jaoks sama loomulik kui hingamine. Olles omandanud peaaegu paralleelselt kaks kõrgharidust, juriidilise Moskvas ja pedagoogilise Narvas, asus Vladimir tööle Narva politseiprefektuuri, kus isiku- ja varavastaste kuritegude menetlejana tuli samuti pidevalt end täiendada. Loogilise jätkuna sai ette võetud magistriõpingud Akadeemias Nord, järgnes töö maksu- ja tolliametis. Siis tuli tööalases elus kannapööre. 15 aastat õiguskaitseorganites töötanud mees hakkas Narva Kesklinna Gümnaasiumis ajalugu ja ühiskonnateadusi õpetama ning ise Tartu Ülikooli Narva Kolledži magistriõppes humanitaarainete õpetamist mitmekeelses koolis tudeerima. Vladimiriga seoses ei saa mainimata jätta, ka tema elukestvat hobi, malet. Rahvusvahelise meistri norm täitus 2004. aastal. Ükskõik, kus Vladimir ka ei töötaks, kõikjal on ta püüdnud kaaslasi õppimise pisikuga nakatada ja teeb seda ka noori õpetades.

Aasta õppija rahva lemmiku tiitli pälvis 76aastane Mati Särglepp, kes lõpetas tänavu vanima õpilasena Hiiumaa Ametikooli puit- ja kiviehitiste restaureerimise kursuse ja õppis samal ajal koos pojaga täienduskursustel väikelaeva juhiks.

Aasta koolitaja 2016 on uuendusmeelne ja empaatiline õpetaja Jane Talvik, kes tervishoiu- ja sotsiaalteenuste kutseõpetajana on toonud õpipoisiõppe Valgamaa Kutseõppekeskusesse. Jane koostab õppekavasid, kasutab mitmekülgseid õppemeetodeid ning peab oluliseks ka enesearendamist – kaks aastat tagasi kaitses ta magistrikraadi. Armastatud ja hooliv koolitaja hoiab ka ise kätt elu pulsil, töötades Valga kiirabis.

Aasta koolitaja eripreemia anti kunstnik Margus Tiitsmaale, kes on Paide huvikeskuse joonistamisõpetaja. Margus on nõu ja jõuga kaasa aidanud paljudele ettevõtmistele linnas ning rikastanud kogu maakonna kunstielu.

Aasta õpiteoks 2016 kuulutati MTÜ Saaremaa käsitööseltsi Kadakmari koolitus "Rahvarõivas – puhas ilu".  Käsitööseltsi eestvedajad Imbi Padar ja Mareli Rannap võtsid südameasjaks elustada hääbuvat Saaremaa rahvarõiva valmistamise kunsti ning tõsta teadlikkust selle kandi rahvarõivastest. Koolituse käigus koostasid osalejad töö rõivaste ajaloolisest taustast ja töövõtetest, illustreerisid selle pildimaterjali, jooniste ja mustritega. Lisaks valminud rõivastele tugevdas õpitegu kogukonnatunnet ja identiteeti.

Aasta koolitussõbralik omavalitsus 2016 on Tartu linn, kus on õppimine au sisse tõstetud – selle tõestuseks on suur hulk koolitusi pakkuvaid organisatsioone, mille tegevust Tartus märgatakse ja toetatakse. Samuti jagatakse meelsasti koolitusalast teavet ning kultuuriinfot. Aktiivne koostöö piirkonnas tegutsevate haridus- ja koolitusasutustega loob heaks õpikeskkonnaks soodsa pinnase.

Aasta koolitussõbralik organisatsioon 2016 on Viljandis magamistubade sisustust tootev ettevõte Delux OÜ. Firmajuht Göran Sjöholm ei pelga välja öelda põhimõtet: „Kui töötajad on õnnelikud, satub killuke sellest õnnest ka kõigisse meie toodetesse.“ Peamine väljaõpe toimub ettevõttesiseselt ja uued töötajad elavad töökeskkonda sisse juhendaja käe all. Positiivne on juhtkonna suhtumine ka tasemeõppes osalemisse ja töötaja enda initsiatiivil leitud koolitustesse.

Aasta koolitussõbraliku organisatsiooni eripreemia pälvis SA Hiiu Maakonna Hooldekeskus Tohvri, kus tunnetatakse hästi oma rolli Hiiumaa elukeskkonna arendamisel. Asutusel on elukestva õppe strateegia ja eesmärgid, mille saavutamiseks tehakse koostööd Hiiumaa haridus- ja kultuuriasutustega, et võimaldada eakatel osaleda kogukonna elus ja elukestvas õppes. Sihtasutuses soositakse töötajate aktiivset eluhoiakut, õppimist ja arengut – näiteks  tõstetakse tasemeõppes õppivate töötajate töötasu, kuid veelgi enam tõuseb see õpingute eduka lõpetamise puhul.

Täiskasvanud õppija nädala jooksul viiakse üle Eesti läbi arvukaid täiskasvanuharidust populariseerivaid ning õppimisvõimalusi tutvustavaid tegevusi. Täiskasvanud õppija nädalal on fookuses elukestev õppimine ja enesetäiendamine, mis on inimese ja ühiskonna arengu põhiline eeldus toimetulekuks muutuvas maailmas.

Põnevaid loenguid, õpitube, näitusi ja koolitusi toimub terve nädala vältel lasteaedades, üldhariduskoolides, kutsekoolides, kõrgkoolides, muusikakoolides, Rajaleidja keskustes, noortekeskustes, raamatukogudes, rahvamajades ja kultuurikeskustes üle kogu Eesti. Ürituste kalendriga saab tutvuda siin.

Nädala lõpetab reedel, 21. oktoobril algusega kell 11 Tallinnas Sokos Hotellis Viru toimuv täiskasvanuhariduse foorum "Paremad oskused = kindel investeering". Foorumil võtetakse vaatluse alla täiskasvanute oskused ja arutletakse oskuste tähenduse üle.

Lisainfo Eesti Täiskasvanute Koolitajate Assotsiatsiooni Andras kodulehel.


Haridus- ja Teadusministeerium

Lisatud 14.10.2016, 15:41
Muudetud 14.10.2016, 17:23

eelmine järgmine