Narva linn


Konkurss lasteaia Punamütsike direktori ametikohale

Narva Linnavalitsus kuulutab välja konkursi:

Narva lasteaia Punamütsike direktori vaba ametikoha täitmiseks.

Narva Lasteaed Punamütsike asub Narva linnas, aadressil Kreenholmi 8A.

Narva Lasteaia Punamütsike direktori kandidaadile esitatavad nõuded:
- vastavus koolieelse lasteasutuse direktori kvalifikatsiooninõuetele (haridusministri 26.08.2002. a määruse nr 65 "Koolieelse lasteasutuse pedagoogide kvalifikatsiooninõuded" § 3);
- riigikeele oskus vähemalt C1-tasemel.

Kandidaadil esitada komisjonile järgmised dokumendid:
- kirjalik taotlus konkursil osalemise kohta;
- elulookirjeldus, sh töö- või teenistuskäik;
- ametikohale esitatud nõuetele vastavust tõendavate dokumentide ametlikult kinnitatud ärakirjad;
- essee eesti keeles asutuse arenguvisiooni või arenguvõimaluste kohta;
- konkursil osaleja soovil muud dokumendid.

Dokumendid palume esitada 1. augustiks 2016. a Narva Linnavalitsusele aadressil Peetri plats 5, 20308 Narva, märgusõnaga "Punamütsike". Dokumentide originaalidest saab ametlikult kinnitatud ärakirju vormistada Narva Linnakantseleis.

Infotelefon 3599127.

Lisatud 15.07.2016, 10:21
Muudetud 15.07.2016, 10:54

eelmine järgmine