Narva linn


Aita katsetada uudset testi "Haridus ja oskused"

Haridus- ja Teadusministeerium koostöös Eesti Töötukassaga katsetab Eestis uudset online testi "Haridus ja oskused", mis annab tulevikus igale Eesti inimesele võimaluse reaalselt hinnata oma oskusi ja nende kasutamist. Samuti võimaldab test saada tagasisidet oma karjäärihuvide ja võimaluste kohta ning võrrelda ennast sarnaste inimestega Eestis ja mujal maailmas.

Testi on oodatud täitma kõik Eesti inimesed vanuses 16-65 eluaastat, ka need, kes selleks eraldi kutset ei ole saanud. Testi täitmine toimub internetikeskkonnas https://htm.skoor.ee/ ning kasutada tuleks selleks internetibrauserit Firefox 10+ või hilisemat versiooni. Testi täitmiseks kulub umbes 1,5 tundi, millega iga testi täitja annab olulise panuse Eesti inimeste oskuste arendamisse. Tänuks testi täitmise eest loositakse osalejate vahel välja üle 100 auhinna, sh tahvelarvuti ja 10 nutitelefoni. Testi on võimalik täita kuni mai lõpuni.

“Varasemad testi täitjad on öelnud, et see on huvitav ja väärtuslik kogemus,” julgustas Haridus- ja Teadusministeeriumi analüüsiosakonna juhataja Aune Valk inimesi testis osalema ning lisas: “oskused ja nende kasutamine on kasvava tähtsusega nii iga üksiku inimese kui riigi kui terviku seisukohalt. Aina keerukamaks muutuv maailm nõuab häid oskusi, kuna paljud lihtsamad tööd kaovad. Tähtis on nii oskuste tase kui ka nende järjepidev kasutamine. Rakenduseta seisvate oskuste eest palka ei maksta ja need kipuvad kaduma. Seda peavad arvestama nii tööandjad kui töötajad. Et oma oskusi rakendada ja arendada, on oluline teada oma tugevusi ja nõrkusi, milleks annab meie test hea võimaluse.”

„Test on tulevikus kindlasti kasulik abivahend igale inimesele oma oskuste hindamisel ja võrdlemisel teiste töötajate ja tööotsijatega, aga ka töötukassale oma klientide nõustamisel ja neile koolituste pakkumisel. Seetõttu kutsume ka oma kliente aktiivselt testi katsetamisel osalema,” ütles töötukassa juhatuse liige Reelika Leetmaa ja lisas: „tööotsijate ning töötajate toetamine tööelus vajaminevate teadmiste ja oskuste omandamisel ja täiendamisel on töötukassa jaoks üheks võtmetegevuseks. Alates 1. maist pakume ka uusi võimalusi oma oskuste täiendamiseks just neile töötajatele, kelle oskused on puudulikud või vananenud ning kes võivad seetõttu kaotada töö.“

Testiga saab hinnata noorte ja täiskasvanute infotöötlusoskusi – funktsionaalset lugemisoskust, matemaatilist kirjaoskust ning probleemilahendusoskust tehnoloogiarikkas keskkonnas. Lisaks mõõdetakse muid elus vajaminevaid oskusi ja hinnatakse hoiakuid nt tervise ja heaolu ning karjäärihuvide kohta. Samuti võimaldab test hinnata baasilisi lugemisoskusi neil, kel on raskusi lugemisega. Kuna tegemist on katselise testiga, siis ei pruugi kõik osalejad saada täitmiseks kõiki testi osi. Testi lõplik versioon valmib 2018. aasta alguseks.

Test on välja töötatud OECD (Majandusliku Koostöö- ja Arenguorganisatsiooni) algatusel ja seda kasutatakse praegu 7 riigis. Testi aluseks olevas rahvusvahelises täiskasvanute oskuste uuringus PIAAC osaleb aga ligi 40 riiki.

PIAAC uuringust selgus, et sarnaselt Eesti õpilaste tulemustega PISA-s on ka Eesti täiskasvanute lugemisoskus ja matemaatiline kirjaoskus OECD keskmisest kõrgemad. Küll aga vajab arendamist meie probleemilahendusoskus tehnoloogiarikkas keskkonnas.

Lisainfo testi ja PIAAC uuringu kohta: www.hm.ee/piaac.

Lisaküsimuste või probleemide on võimalik abi saada kirjutades aadressile:
piaac@hm.ee.


Haridus- ja Teadusministeerium

Lisatud 08.03.2017, 13:11
Muudetud 08.03.2017, 13:52

eelmine järgmine