Narva linn


Külalistundide projekt "Kõik on digi"

Tänavu aprillis toimub külalistundide projekt "Kõik on digi", mille raames soovime tuua õpilasteni külalisõpetajaid eri elualadelt rääkima digioskuste tähtsusest.

Külalisõpetajad, saate oma soovist tundi anda, märku anda SIIN. Kui annad endast märku, lepime Sulle tunni kokku Sulle sobivas piirkonnas. Nõuandeid külalistunni läbiviimiseks leiab SIIT.

Õpetajad, digiteemalise külalistunni saate enda kooli kutsuda, kui kirjutate merle@tagasikooli.ee.

Kõik on digi
http://tagasikooli.ee/teoksil/koik-on-digi/

Projektist lähemalt:

Elame digimaailmas

Märkimisväärne osa inimeste igapäevastest tegevustest leiab paralleelselt aset digimaailmas – seal on nende tööülesanded, päevauudised, meelelahutus, rahaasjad ning suhtlemine pereliikmete ja sõpradega. Juba täna tehakse väga paljudes ametites (näiteks lennukipiloot, laevakapten, disainer, logistik, muusik, IT-juht ja infosüsteemide arhitekt) suurem osa tööst ära erinevaid (digi)seadmeid kasutades ning selliste ametite arv kasvab pidevalt.

Mõistmaks digioskuste tähtsust, näiteks konkurentsieelisena tööturul, tuleb koolides tutvustada mõistlike digioskuste arendamise vajalikkust ja üheks võimaluseks on kutsuda külalisõpetaja rääkima digioskuste tähtsusest oma erialal.

Mõistlik ja oskuslik kasutamine

Digitemaatika on lai, alustades erinevatest seadmetest ja süsteemidest, isikuandmete kaitse, liigtarbimisest põhjustatud tervisehädade ennetamise ja digiseadmetes käitumise kultuurini. See annab võimaluse kaasata digiteemal rääkivaid külalisõpetajaid väga erinevatesse koolitundidesse.

Projektiga tahame juhtida tähelepanu, et digi ei ole midagi, mis saabub kunagi tulevikus. See on siin täna ja homme ning peame oskama näha selles võimalust, mille abil muuta oma elu lihtsamaks, mugavamaks, paremaks. Külalistundide kaudu aitavad erinevate ametite esindajad kujundada koolinoortes teadmist, milliseid oskusi millal ja kuidas parima tulemuse saavutamiseks kasutada. Juhendatud ja oskuslik digiseadmete kasutamine aitab noortel end hästi ja turvaliselt tunda.

Eesmärgiks on läbi viia digi-teemadel 100 külalistundi vähemalt 35 koolis üle Eesti.

Projekti eestvedajaks on Haridus- ja teadusministeerium, peamiseks partneriks algatus Tagasi Kooli. Projektijuht Gaili Eding, gaili@tagasikooli.ee.


Haridus- ja teadusministeerium

Lisatud 21.03.2017, 14:58
Muudetud 21.03.2017, 15:18

eelmine järgmine