Narva linn


Infopäev "Eesti keele õppimise võimalused Narvas"

Esmaspäeval, 18. jaanuaril algusega kell 13.00 toimub Narva Kerese Keskuses ruumis 305 (Paul Kerese tänav 3, III korrus) Integratsiooni ja Migratsiooni sihtasutuse Meie Inimesed (MISA) nõustamiskeskuse poolt korraldatav infopäev "Eesti keele õppimise võimalused Narvas".

"Eesti keele õppega seotud küsimused, nagu tasuta õppimisvõimalused, kursuste ja keeleksamite tasu kompenseerimine, iseseisev õpe, keelepraktika, keelnõuded ametikohtadel on sagedased teemad, millega MISA nõustajate poole pöördutakse. On ka juhuseid, kus lisaks meie käest otsitud keeleõppe infole saavad kliendid ka muud kasulikku ja uut teada. Näiteks uudsemad ja vähem teada olevad teemad on eesti keele klubid ja kohvikud, mis aitavad omandatud teadmisi kinnistada ning tagavad ka keelepraktika ja kasvatavad rääkimisjulgust, “ kommenteeris MISA Narva nõustaja Natalja Vovdenko. „Esmaspäeval toimuval eesti keele õppe võimalusi tutvustaval infopäeval käsitlemegi hetkel olemasolevaid tasuta keeleõppe võimalusi Narvas ja innustame inimesi pakutavaid teenuseid ka julgelt kasutama," tutvustas Irina Rakova.

18. jaanuaril kell 13.00–15.00 toimub Narvas Kerese Keskuse III korruse ruumis 305 infopäev "Eesti keele õppimise võimalused Narvas". Infopäeval on kohal Maritsa Ort SA Innovest, kes tutvustab Innove tegevust piirkonnas, s.h ka eesti keele õppe kulude hüvitamist. Eesti keele veebipõhist õpikeskkonda Keeleklikk tutvustab veebikeskkonna keeleõpetaja Kristi Tamm. Iseseisvast keeleõppest ja Narvas korraldatavatest keelekohviku kohtumistest räägib MISA nõustaja Irina Rakova. Keelekohvikutes osalemise ja oma eesti keele oskuse arendamist käsitleb ka MTÜ Vitamiin esindaja. MISA hallatavaid tegevusi seoses eesti keele oskuse ka kultuuri tundmise parandamisega tutvustab MISA juhataja Dmitri Burnašev.

Infopäeva kohta saab lisainfot küsida ning oma tulekust teada anda MISA nõustamiskeskuse tasuta infotelefonil 8009999.

MISA nõustamiskeskuse tegevusi viiakse ellu ESF projekti „Eesti ühiskonnas lõimumist toetavatad tegevused“ tegevuse „Nõustamis- ja infosüsteemi väljatöötamine ja rakendamine“ raames.


Lisainfo:
Irina Rakova
Narva nõustamiskeskuse nõustaja
Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed
E-post: irina.rakova@meis.e

Lisatud 14.01.2016, 13:47
Muudetud 14.01.2016, 14:10

eelmine järgmine