Narva linn


Kulu põletamine on keelatud!

Soojad kevadpäevad sulatavad lume ning toovad nähtavale kuivanud rohu. Päästjate jaoks on põleva kulu kustutamine igakevadine probleem, siiski saab selliseid põlenguid küllaltki kergesti ise ära hoida. Kulupõlengud saavad enamjaolt alguse inimlikust lohakusest või suisa huligaansusest. Lõket tehes tuleb jälgida, et sellest ei saaks alguse kulupõleng.

Kulu põletamine on keelatud!

Tuleohutuse seaduse § 16 keelab kuluheina põletamise Eestis aastaringselt.

Viskad hõõguva suitsukoni, tapad siili!
Kulu põletamise kahjulikkus on ilmselge – kahju keskkonnale, oht inimeludele ja varale ning päästemeeskondade hõivatus kulupõlengute kustutustöödele on peamised põhjused, mis peaksid Sind enne tikutõmbamist või hõõguva suitsukoni hooletut äraviskamist panema mõtlema võimalikele tagajärgedele.
Tulekahjujärgne pilt näeb välja üsna trööstitu nii hoonetes kui ka looduses aset leidnud põlengute korral. Tuli hävitab oma teel kõik elusorganismid - põleva rohu sees hukkuvad putukad, konnad, sisalikud, aga ka pisiimetajad ja hävivad nende pesad. Kulutulest alguse saanud kahjutules on hävinud hooned. On olnud ka juhtumeid, kui kulupõlengu süütaja langeb põlenguohvriks ja hukkub.

Võib juhtuda, et kulupõlengu kustutamisega hõivatud päästeautod ei jõua teiste abivajajateni, kui samal ajal leiab aset suurem õnnetus. Lõpuks puudutavad suured kulutused, mis riik teeb kulupõlengute kustutamisele, kaudselt meie kõigi rahakotti.

Anna oma panus kulupõlengute vähendamiseks!
· Hoolda ja hari oma maad niimoodi, et ohtlik kulupõletamine ei oleks üks Sinu kevadtöödest!
· Selgita oma lastele kuluheina süütamisest tulenevaid ohte!
· Lõkke põletamisel järgi tuleohutusnõudeid ja ära jäta tuld järelevalveta!
· Õigusrikkumisi märgates teata nendest Keskkonnakaitseinspektsiooni telefonil 1313!

Ohutusnõuded on ka lõkke tegemisel!
· Tee lõket vaid nõrga tuulega ja jälgi selle suunda!
· Ära tee lõket lähemal kui 8 meetrit hoonest, sest hõõguvad sädemed võivad lennata väga kaugele.
· Puhasta lõkke ümbrus kuivanud taimestikust, okstest ning muust põlevmaterjalist! Kasulik on ümbritsev süttimisohtlik kuiv maapind märjaks kasta ning lõkkekoht kivide või mittesüttiva pinnasega piirata.
· Kõik põlevad lõkked peavad olema pideva järelevalve all! Käepärast peaks olema ka esmased tulekustutusvahendid – liiv, vesi või pulberkustuti.
· Metsas tee lõket vaid selleks ettenähtud ja tähistatud kohas!

Kurikaelu ootab karistus!
Samuti pead Sa teadma, et karistusseadustiku järgi ootab looduses tuleohutusnõuetest üleastujaid trahv. Metsas või mujal looduses tuleohu tekitamise või tuleohutuse tagamise või tule leviku tõkestamise nõuete eiramise eest karistatakse rahatrahviga kuni kakssada trahviühikut (üks trahviühik = neli eurot) või arestiga. Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, karistatakse rahatrahviga kuni 3200 eurot.

Kulu põletamine on keelatud!


Liina Järvi
Ennetustöö büroo peaspetsialst
Ida päästekeskus
Päästeamet

Lisatud 16.03.2015, 16:59
Muudetud 16.03.2015, 17:27

eelmine järgmine