Narva linn


Tartu Ülikooli Narva kolledž kutsub täienduskoolituskursustele

2014. aasta sügissemestril pakutakse erinevaid koolitusi laiemale sihtrühmale:
võõrkeeled, raamatupidamine ja finantsjuhtimine, suhtlemispsühholoogia, kognitiiv-käitumisteraapia alused, psühhosotsiaalne nõustamine ja teraapia, personalijuhtimine, arvutiõpetus, andmete statistiline analüüs, finantskirjaoskus ja investeerimine, noorsootöö ja sotsiaaltöö, ürituste ja vaba aja tegevuste planeerimine, spordikorraldus jm.

Koolituste kava on koostatud arvestades Ida-Virumaal asuvate organisatsioonide, ettevõtete ja asutuste koolitusvajadusi. Koolitusi viivad läbi TÜ Narva kolledži õppejõud ja ka külalislektorid. Täienduskoolituskursused toimuvad nii vene, kui ka eesti keeles. Koolituse läbinud saavad Tartu Ülikooli tunnistuse.

Täiendav info pakutud koolituste kohta on kättesaadav: http://www.narva.ut.ee/et/koolituskalender.

Koolitustele saab registreeruda TÜ Narva kolledži veebilehel, e-posti või telefoni teel. Enamus koolitustele kehtib soodustus varasema registreerimise puhul. Koolitustest on oodatud osa võtma kõik huvilised, koolitustel saavad osaleda ka Eesti Töötukassa kliendid.


Ljudmila Prima
Täienduskoolituse peaspetsialist
Ljudmila.Prima@ut.ee
tel 7401913

Lisatud 17.09.2014, 15:45
Muudetud 17.09.2014, 16:30

eelmine järgmine