Narva linn


Asustamata eluruumide võõrandamine

Linnamajandusamet kuulutab välja järgmiste asustamata eluruumide (korteriomandite) võõrandamise avalikul suulisel enampakkumisel:

Aadress A. Puškini
22
,
korter 56
A. Puškini
45
,
korter 8
Pähklimäe
9
,
korter 99
Rahu
20
,
korter 112
Tubade arv 2 1 1 1
Üldpind 39,4 m² 33,1 m² 29,9 m² 21,5 m²
Korrus 3/5 3/5 5/5 3/5
Alghind 3796,35 € 4256,52 € 3681,31 € 2530,90 €
Mõtteline osa 394/36740 331/24004 299/30710 215/30798
Võlgnevus seisuga
01.01.2018
*
759,83 € 2649,47 € 542,16 € 410,77 €
Korteri ülevaatuse
aeg
07.03.2018
9:00-9:30
07.03.2018
9:50-10:20
07.03.2018
10:30-11:00
07.03.2018
11:20-11:50
Tagatisraha 379,64 € 425,65 € 368,13 € 253,09 €
FOTOD FOTOD FOTOD FOTOD

* Tabelis näidatud võlgade summa ei ole lõplik (sellele lisanduvad korteriga seotud kulud 2018. aasta jaanuari, veebruari  ja märtsi eest - kuni korteri müügilepingu sõlmimise hetkeni, samuti osamaksu tasumise kulud).

Avalik enampakkumine asustamata eluruumide võõrandamiseks viiakse läbi ühes voorus.

Enampakkumisest võivad osa võtta kõik füüsilised ja juriidilised isikud, kellel on õigus sõlmida vastav leping ning kellel ei ole keelatud osaleda enampakkumisel.

Lisatingimuseks asustamata eluruumi avalikul enampakkumisel võõrandamisel on ostja kohustus tasuda müügilepingu sõlmimise hetkel olemasolev eelmise üürniku üüritasu ja kõrvalkulude võlgnevus, samuti võlgnevus SA Narva Linnaelamu ees, mis tekkis majandusteenuste ja muude maksete tasumisel, mida osutatakse elamu, kus asub võõrandatav eluruum, haldaja vahendusel.

Asustamata eluruumid võõrandatakse avalikul enampakkumisel ilma eelneva remondita, sõltumata eluruumi ja selle sisseseade tehnilisest seisukorrast.

Müügilepingu notariaalse tõestamise ning kinnistusraamatus kande muutmise eest riigilõivu tasumisega seotud kulud kannab ostja.

Avalik enampakkumine toimub 27. märtsil 2018. aastal kell 10:00 aadressil: Peetri plats 3, Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet (4. korrus, ruum 24).
Osalejate registreerimine enampakkumisele toimub samas kohas 27. märtsil 2018. a kell 9:30 - 9:45.

Enampakkumise osavõtutasu (32 eurot, sh km 20%) ja tagatisraha (10% eluruumide võõrandamise alghinnast) iga võõrandatava objekti osas tasutakse Narva Linnavalitsus Linnamajandusamet arvele EE171010220258553221, AS SEB Pank.

Kehtestatud vormis osavõtuavaldusi võetakse vastu alates 6. märtsist kuni 22. märtsini 2018. a (kaasa arvatud) aadressil: Peetri plats 3, Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet (4. korrus, ruum 23, kabinet 6).
Kaasas peavad olema isikut tõendav dokument ja panga poolt tõestatud maksekorraldused, ning muud nõutavad dokumendid.

Elektrooniline aadress digitaalselt allkirjastatud osavõtuavalduse ja nõutud dokumentide esitamiseks on linnamajandus@narva.ee.

Vastuvõtuaeg:
• Esmaspäev, teisipäev, kolmapäev, neljapäev 9:00-12:00, 13:00–17:00;
• Reede 9:00-12:00, 13:00–16:00.

Info:
tel 3599157, tel 3599142, tel 56650191
e-post linnamajandus@narva.ee

Lisatud 02.03.2018, 15:52
Muudetud 02.03.2018, 16:36

eelmine järgmine