Narva linn


Kutse Narva Linnavolikogu istungile

Narva Linnavolikogu istung toimub neljapäeval, 22. märtsil 2018 algusega kell 16.00, Peetri plats 1 II korruse saalis.
Päevakord:

1. Riigihanke „Narva linna tänavate aastaringsed hooldustööd aastatel 2019-2023“ avatud hankemenetluse korraldamiseks nõusoleku andmine.(OE018)    
2. Riigihanke „Narva linna haljasalade hooldustööd 2019-2023“ avatud hankemenetluse korraldamiseks nõusoleku andmine.(OE019)    
3. Narva linna 2018. aasta eelarve muutmine.(ME007)
4. Taasühinemine Ida-Virumaa Omavalitsuste Liiduga.(OE023)
5. Linnavolikogu noorsookomisjoni esimehe ja aseesimehe valimine.(OE024)    
6. Raamatukogu ja selle lähiala detailplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku korraldamine.(OE021)    
7. Narva Linnavolikogu 18.12.2014 otsuse nr 152 „Narva linna kultuuri ja spordi arengukava 2015-2020“ muutmine.(OE022) Arengukava  
8. Narva Linnavolikogu 26.03.2015 määruse nr 6 „Pedagoogide töötasustamise kord“ muutmine.(ME006)  
9. Munitsipaaleluruumi Aleksander Puškini tn 53-29 Narvas otsustuskorras võõrandamine.(OE020)
10. Narva avalik tasuline parkimisala ja parkimistasu.(ME005)    
11. Volituse andmine koostöökokkulepe sõlmimiseks.(OE011) Kokkulepe    
12. Arupärimisele vastamine: Linnavolikogu fraktsiooni Meie Narva arupärimisele „Konkursid haridusjuhtide ametikohtadele“ (08.02.2018 nr 2-21/1381) vastab linnapea T.Tammiste (22.02.2018 nr 1.27/1381-2).
13. Arupärimisele vastamine: Linnavolikogu fraktsiooni Meie Narva arupärimisele „Muusikakoolide reorganiseerimine“ (08.02.2018 nr 2-21/1382) vastab linnapea T.Tammiste (22.02.2018 nr 1.27/1382-2).
14. Arupärimisele vastamine: Linnavolikogu fraktsiooni Meie Narva arupärimisele „Veevarustuse hindadest“ (08.02.2018 nr 2-21/1384) vastab linnapea T.Tammiste (21.02.2018 nr 1.27/1384-2).
15. Arupärimisele vastamine: Linnavolikogu fraktsiooni Meie Narva arupärimisele „Munitsipaalettevõtetest“ (08.02.2018 nr 2-21/1386) vastab linnapea T.Tammiste (21.02.2018 nr 1.27/1386-2).
16. Arupärimisele vastamine: Linnavolikogu fraktsiooni Meie Narva arupärimisele „Eestikeelsest haridusest“ (22.02.2018 nr 2-21/1854) vastab linnapea T.Tammiste (09.03.2018 nr 1.27/1854-2).
17. Arupärimisele vastamine: Linnavolikogu fraktsiooni Meie Narva arupärimisele „Sihtasutusest Narva Muuseum“ (22.02.2018 nr 2-21/1856) vastab linnapea T.Tammiste (09.03.2018 nr 1.27/1856-2).
18. Arupärimisele vastamine: Linnavolikogu fraktsiooni Meie Narva arupärimisele „Sotsiaalvaldkonna õigusaktidest“ (22.02.2018 nr 2-21/1859) vastab linnapea T.Tammiste (09.03.2018 nr 1.27/1859-2).
19. Arupärimisele vastamine: Linnavolikogu fraktsiooni Meie Narva arupärimisele „Investeerimiskohustuste täitmisest“ (22.02.2018 nr 2-21/1861) vastab linnapea T.Tammiste (08.03.2018 nr 1.27/1861-2).
           

Aleksandr Jefimov
Narva Linnavolikogu esimees

Lisatud 16.03.2018, 09:32
Muudetud 16.03.2018, 11:09

eelmine järgmine