Narva linn


Liiklusohutuse auhinna konkurss

Maanteeamet kutsub inimesi märkama ja esitama Liiklusohutuse auhinna konkursile isikuid ja asutusi, kes on oma tööalase või ühiskondliku tegevusega silma paistnud meie liikluskekskonna ohutumaks muutmisel. Kandidaate saab esitada 16. novembrini.

"Auhinna eesmärk on väärtustada ning avaldada tunnustust isikutele ja organisatsioonidele, kelle tegevus on olnud eeskujuks liikluskasvatuse ja liiklusohutuse korraldamisel ning ohutu liikluskultuuri propageerimisel. See on väärt võimalus tunnustada tugeva missioonitundega inimeste tegevust valdkonnas, kus on kaalul inimelud. Kokku jagatakse tunnustust kolmekümnele väärt teole ja tegijale. selgitas Maanteameti ennetustöö osakonna juhtivspetsialist Sirli Tallo.

Maanteeamet annab Liiklusohutuse auhinda välja neljas kategoorias:
• Liiklusohutuse õpetaja auhind (lasteaedade, üldhariduskoolide ja autokoolide õpetajad; avatud noortekeskuste töötajad/noorsootöötajad);
• Liiklusohutuse sündmuse auhind;
• Liiklusohutuse kohaliku omavalitsuse auhind;
• Liiklusohutuse koostööpartneri auhind.

Lisainfot kandidaatide esitamise kohta leiab liiklusohutuse auhinna statuudist Maanteeameti kodulehel www.mnt.ee/auhind. "Näiteks palume esitada koos kandidaadi nimega ka lühike motivatsioonikiri, kus põhjendatakse kandidaadi esiletõstmist antud valdkonnas ja tutvustatakse tema liiklusalast tegevust," täpsustas Tallo.

Kandidaate saab esitada kuni 16. novembrini (k.a) e-posti aadressil sirli.tallo@mnt.ee märksõnaga "Liiklusohutuse auhind" või postiaadressil Maanteeamet lääne regioon, Riia mnt 1, 71011 Viljandi.

Esitatud kandidaatide hulgast teeb lõpliku valiku Maanteeameti ennetustöö ja liiklusohutuse osakonna töötajatest koosnev komisjon.  Liiklusohutuse auhinna laureaate tunnustatakse tänuüritusel, mis toimub 10. detsembril 2015.


Lisainfo:
Sirli Tallo
Maanteeamet
Ennetustöö osakond
Juhtivspetsialist
Tel 4355636
sirli.tallo@mnt.ee

Lisatud 02.11.2015, 19:07
Muudetud 02.11.2015, 19:43

eelmine järgmine