Narva linn


Ettevalmistustööd uuele majandustarkvarale üleminekuks

Narva Linnavalitsus on Narva Linnavalitsuse Rahandusameti kaudu alustanud koondprojekti uuele linna majandustarkvarale üleminekuks. Koondprojekti realiseerimisel soovitakse saavutada tõhusam ja terviklikum info- ja kommunikatsioonitehnoloogia võimaluste kasutamine avalike teenuste osutamise korraldamisel ja arendamisel ning kvaliteetsem ja kuluefektiivsem avalike teenuste osutamine ja edasiarendamine.

Eelanalüüsi, e koondprojekti esimese etapi eesmärgiks on linna vajaduste kaardistamine, teistes kohalikes omavalitsustes enim kasutuses olevate majandustarkvarade eeluuringu läbiviimine, tehnilise ülesande koostamine uuele infosüsteemile e. linna majandustarkvarale üleminekuks.

Toetajate logo

Rahandusameti taotlus projektile "Eelanalüüs - ettevalmistus uuele infosüsteemile e. linna majandustarkvarale üleminekuks" esitati taotlusvooru "Avalike teenuste arendamise analüüside läbiviimine". Projektitaotlus rahuldati ning toetust saadi summas 13994,4 eurot, linnapoolne omafinantseering on 2469,6 eurot.Jelena Golubeva
Narva Linnavalitsuse Rahandusamet
Tel. 3599182
rahandus@narva.ee

Lisatud 17.11.2015, 16:33
Muudetud 06.01.2016, 15:47

eelmine järgmine