Narva linn


Piiratud osalejate arvuga avalik kirjalik enampakkumine linnavara üürile andmiseks (Mõisa tn 1)

Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet kuulutab välja piiratud osalejate arvuga avaliku kirjaliku enampakkumise linnavara üürile andmiseks:

Narva linnas Mõisa tänav 1 asuv kahekorruseline hoone üldpindalaga 1090,4 m² ja kuur pindalaga 21,1 m², järgmistel tingimustel:
• kasutusala – sotsiaalteenuste osutamine;
• üürilepingu kehtivusaeg - 20 aastat;
• üüritasu alghind - 730,00 eurot kuus;
• osavõtutasu - 73,00 eurot;
• tagatisraha - 2190,00 eurot;
• kommunaalteenuste eest tasumine vastavalt tegelikule tarbimisele;
• piirneva territooriumi ja hoone hoolduskulude tasumine (koristus, prügivedu, valve, hooldus jms);
• hoones oma kulul remondi tegemine, mis on vajalik hoone kasutamiseks lepingu tingimustel;
• hoone hoidmine lepingu kehtivuse ajal oma kulul lepingujärgseks kasutamiseks sobivas seisundis, sh hoones ilmnenud puuduste õigeaegne kõrvaldamine.

Piiratud osalejate arvuga avalikust kirjalikust enampakkumisest võivad osa võtta mittetulundusühingud ja sihtasutused, kellel piiratud osalejate arvuga avaliku kirjaliku enampakkumise väljakuulutamise hetkel ei ole võlgnevust Narva linna ja Eesti Vabariigi ees.

Enampakkumine toimub 08.02.2018. a kell 10:30 Narva Linnavalitsuse Linnamajandusametis aadressil Narva, Peetri plats 3 - 23 (4. korrus).

Piiratud osalejate arvuga avalikul kirjalikul enampakkumisel osalemiseks tuleb esitada Narva Linnavalitsuse Linnamajandusameti referendile aadressil: Peetri plats 3-23/7 (IV korrus), 20308 Narva, kuni kella 16.00-ni 7. veebruaril 2018. aastal kinnises ümbrikus pakkumine, märkides ümbrikule ainult vara aadressi.
Pakkumisi saab esitada tööpäevadel kell 9:00-12:00 ja kell 14:00-16:00.

Pakkumises peab olema kirjalik nõusolek kõigi kehtestatud lisatingimustega, samuti alljärgnevad dokumendid:
1. juriidilisel isikul registrikaardi koopia ja isikut tõendava dokumendi koopia, samuti esindamisõigust tõendav volikiri, kui enampakkumisel osaleb isik, kes ei ole registrikaardile kantud juhatuse liikmena ning esindaja isikut tõendava dokumendi koopia;
2. linnavara kasutusala;
3. majandustegevuse registri väljavõte tegevusala kohta;
4. sõnade ja numbritega kirjutatud pakkumise summa (eurodes), mis esitatakse eraldi kinnises ümbrikus;
5. kinnitus selle kohta, et pakkuja on nõus pakkumise tingimustega;
6. kinnitus Narva linna ja riigi ees võlgnevuse puudumise kohta;
7. maksekorralduste koopiad osavõtutasu ja tagatisraha tasumise kohta;
8. arvelduskonto number, omaniku ja panga nimi, kuhu tagastada pakkumises mittevõitnud pakkujale tagatisraha.

Osavõtutasu ja tagatisraha peavad laekuma Narva Linnavalitsuse Linnamajandusameti arvelduskontole nr EE171010220258553221, AS SEB Pank, hiljemalt 7. veebruariks 2018. a.

Enampakkumise võitjale arvestatakse tasutud tagatisraha üüritasu hulka. Teistele osalejatele tagastatakse tagatisraha 15 kalendripäeva jooksul pärast enampakkumise tulemuste kinnitamist Narva Linnavalitsuse poolt. Tagatisraha ei tagastata pakkujatele, kelle süül enampakkumine tunnistati nurjunuks. Osavõtutasu ei tagastata.

Täiendavat infot saab Narva Linnavalitsuse Linnamajandusametist (Peetri plats 3-23/2, Narva) - tel 3599130, tel 3599155.

Vastuvõtuaeg:
- esmaspäev, teisipäev, neljapäev 9:00-11:00, 14:00-16:00.

Lisatud 19.01.2018, 11:10
Muudetud 19.01.2018, 11:31

eelmine järgmine