Narva linn


SA Narva Muuseum juhatuse liikme konkurssi pikendatakse kuni 31. jaanuarini

Sihtasutus Narva Muuseum kuulutab välja avaliku konkursi sihtasutuse juhatuse liikme leidmiseks.

Sihtasutuse eesmärk on Narva linna ja piirkonna ajaloo ning arhitektuuri-, kultuuri- ja looduspärandi tutvustamine ja populariseerimine ning seeläbi Eesti ajaloo tundmise kasvatamine; Narva linnuse ja bastionide säilimise ja arendamise tagamine; Narva linna ja piirkonna konkurentsivõime tugevdamine.

Juhatuse liige vastutab sihtasutuse igapäevase töö ja strateegilise juhtimise eest. Juhatuse liikme ülesanded tulenevad sihtasutuse nõukogu otsustest, sihtasutuse põhikirjast ja kehtivatest õigusaktidest.

Kandideerimise eelduseks on:
• kõrgharidus;
• eesti keele valdamine ning vähemalt kahe võõrkeele oskus (üks soovitavalt vene) ametikohal töötamiseks vajalikul tasemel;
• muuseumi- ja kultuuripärandi valdkondade põhjalik tundmine;
• muuseumi juhtimiseks vajalike õigusaktide tundmine;
• majandusalased üldteadmised ja teadmised eelarve koostamisest ning juhtimisest;
• inimeste ja protsesside juhtimise kogemus, algatus- ja analüüsivõime;
• hea suhtlemisoskus, oskus suhelda avalikkusega ning teha koostööd avalike huvide elluviimisel.

Kandideerijal palume esitada:
• kirjalik avaldus;
• elulookirjeldus;
• haridust tõendava dokumendi koopia;
• kandidaadi visioon Narva Muuseumi arengust aastatel 2018-2022 (kuni 3 lk).

Töökoht asub Narvas.

Tööle asumine: esimesel võimalusel.
Juhatuse liikme volituste tähtaeg on kuni viis aastat.

Dokumendid palume esitada hiljemalt 31.01.2018* e-posti teel aadressile: konkurss@kul.ee digitaalselt allkirjastatuna või tavaposti aadressile Kultuuriministeerium, Suur-Karja 23, 15076 Tallinn. Märksõna "Narva Muuseum" käsitsi allkirjastatuna.

Lisainformatsioon:
Tarvi Sits
Sihtasutuse Narva Muuseum nõukogu liige
tarvi.sits@kul.ee

* 23.01.2018: SA Narva Muuseum juhatuse liikme konkurssi pikendatakse kuni 31. jaanuarini 2018.

05.01.2017: Sihtasutus Narva Muuseum kuulutab välja avaliku konkursi sihtasutuse juhatuse liikme leidmiseks

Lisatud 23.01.2018, 11:47
Muudetud 24.01.2018, 09:51

eelmine järgmine