Narva linn


Ida päästekeskus kontrollib kortermajade tuleohutust

Käesoleval nädalal kontrollib Ida päästekeskus Ida- ja Lääne-Virumaal tuleohutusnõuete täitmist kortermajade ühiskasutatavatel pindadel. Ohutusnõuete järgimisega saab iga vastutustundlik inimene ise kõige paremini enda ja oma naabrite heaolu ning turvalisuse eest seista.

Tuleõnnetused saavad kõige sagedamini alguse kodust. Kortermajas, kus elab lähestikku mitmeid leibkondi, on tuleõnnetuste ennetamisel ühtviisi oluline see, et oma kohustusi täidaksid nii korteriühistu kui ka kõik korteriomanikud.

"Pöörame rohkem tähelepanu piirkondadele, kuhu me varem nii palju jõudnud ei ole, kui sooviksime ja kindlasti ka neile, kus varasemate kontrollide põhjal on mõistlik uuesti käia," ütles Ida päästekeskuse ohutusjärelevalve büroo juhataja Marti Siim.

Ida päästekeskuse ohutusjärelevalve inspektor Raili Lanno rõhutas, et kontrollimisel pööravad inspektorid tähelepanu kõigepealt sellele, et trepikojad ja keldrite üldkasutatavad pinnad oleksid asjadest puhtad.

"Korterelamul on üldjuhul evakuatsiooniks mõeldud üks trepikoda, mis peab olema kergesti läbitav ja puhas. Väljumisteele jäävad uksed peavad olema võtmeta avatavad, et elanikud ei jääks lõksu ning saavad ohutult hoonest väljuda," selgitas Raili Lanno.

Inspektorite hinnangul oli eelmisel aastal Virumaal kõige enam probleeme evakuatsiooniga ehk kortermajast ohutult välja pääsemisega, kuid õnnetuse puhul on just ohutult majast välja saamine kõige olulisem.

Suurim murekoht on jätkuvalt trepikodades hoitavad lapsevankrid, jalgrattad, potililled ja vana mööbel, mis majast väljumisel takistusteks saavad ning tekitavad põlema süttimisel suitsu, mis jätab majaelanikud korteritesse lõksu.

Samuti takistavad trepikojas hoitavad asjad abistajaid. Näiteks kiirabi töötajaid või päästjaid, kes niigi kitsastes oludes kannatanut transpordivad. On ülilmalt oluline mõista, et korterelamul on üldjuhul evakuatsiooniks mõeldud ainult üks trepikoda, mida kõik majas viibijad ohu korral kasutavad.


Päästeamet

Lisatud 10.02.2020, 16:18
Muudetud 10.02.2020, 16:38

eelmine järgmine