Narva linn


Kogukondliku turvalisuse 2020. aasta maakondlik toetusvoor

Kogukondliku turvalisuse maakondliku toetusvooru eesmärk on aidata kaasa ühiskonna kujunemisele, kus inimesed tunnevad end vabalt ja turvaliselt ning kogukonnad on turvalise elukeskkonna loomiseks võrgustunud, kus igaühe teadliku panuse ja kogukondliku koos tegutsemise kaudu on tagatud laiemalt ohtude ennetamine ning nutikas ja tulemuslik reageerimine õnnetustele, korrarikkumistele ja kuritegudele.

Kogukondliku turvalisuse maakondlikus toetusvoorus toetatakse taotlusi, mis:
• edendavad kohalikku ja piirkondlikku algatust turvalise elukeskkonna loomisel;
• suurendavad turvalisuse loomisse panustavate ühenduste vahelist koostööd (sh edendavad võrgustikupõhist koostööd);
• aitavad kaasa vabaühenduste võimekuse tõstmisele.

Taotlejaks võivad olla:
♦ Eesti Vabariigis registreeritud mittetulundusühing ja sihtasutus, kelle liikmeks ei ole või kelle asutajaks ei ole riik või kohaliku omavalitsuse üksus;
♦ vabatahtlikku päästekomandot pidav kohaliku omavalitsuse üksus.

Ühe projekti toetuse piirsumma on 3500 eurot.

TUR20 toetusvooru_tingimused
TUR20_taotlusvorm
TUR20_taotluse_eelarve_vorm
TUR20_hindamismetoodika

Taotlusvoor avati 19.10.2020.

Taotluste esitamise tähtaeg: 16.11.2020.a. kell 16:00.
Lisainfo.
Taotluse võib esitada elektrooniliselt e-posti aadressile ivol@ivol.ee märksõnaga "TUR20 toetusvoor".


Info:
Eve East
Ida-Virumaa Omavalitsuste Liidu juhatuse esimees
e-post eve.east@ivol.ee

Lisatud 03.11.2020, 11:13
Muudetud 03.11.2020, 11:32

eelmine järgmine