Narva linn


Narva õppekompleksi arhitektuurivõistluse võidutööks on ideekavand "Duo"

Narva õppekompleksi arhitektuurivõistlusele esitatud 13 ideekavandist võitis võistluse arhitektuuribüroo Kolm Pluss Üks ideekavandiga "Duo"*. Võidutöö autoriteks on Lisette Eriste, Gert Guriev, Karin Harkmaa, Markus Kaasik, Jana Krivorukova, Annika Valkna ning Anne Vingisar. Tulevane õppekompleks aadressiga Kraavi tänav 1 koosneb omavahel ühendatud riigigümnaasiumi ja põhikooli hoonest ning eraldiseisvast lasteaia hoonest.

Narva õppekompleksi võidutöö Duo/ Pilt: Riigi Kinnisvara AS

Narva õppekompleksi võidutöö Duo/ Pilt: Riigi Kinnisvara AS

Narva õppekompleksi võidutöö Duo/ Pilt: Riigi Kinnisvara AS

Haridus- ja Teadusministeeriumi kantsleri Mart Laidmetsa sõnul on tegu põneva projektiga, millesse on lõimitud õnnestunud viisil kolm kooli, mis omakorda moodustavad terviku läheduses asuva muusikakooli, teise riigigümnaasiumi ja kolledžiga. "Kaunis vorm on paigas, nüüd saame hoogsalt asuda panustama loodavate riigigümnaasiumide sisuküsimustesse," lisas kantsler.

Arhitektuurivõistluse korraldas Riigi Kinnisvara, tellijateks on Narva Linnavalitsus (põhikooli ja lasteaia osas) ja Haridus- ja Teadusministeerium (riigigümnaasiumi ja ühisala osas). Ideekonkursi preemiafond oli kokku 27 500 eurot.

"Narva vanalinna ajalooliselt laetud kontekst pakkus meile kui arhitektidele väga suure väljakutse, kus kõigele lisaks tuli säilitada olemasoleva koolihoone kõige vanem osa," kirjeldas loomeprotsessi 3+1 arhitektuuribüroo partner Markus Kaasik. "Tahtsime, et koolihoone ja lasteaia "nägu" oleks avatud, esinduslik ning järgiks ajaloolist perimetraalse hoonestuse põhimõtet. Seetõttu on esimese korruse mahus kasutatud palju klaasi ning hoone sise-elu on suunatud pool-avalike sisehoovide poole," lisas Kaasik. "Maastiku-arhitektuurselt luuakse hoonekompleksi ümber kaasav ja korrastatud linnaruum ning taastatakse ajalooline Hariduse tänava siht jalakäijate tänavana. Pidasime silmas, et kaasaegne ruumiloome oleks oma ajastus aus, mistõttu on ehitusvõtted ja –materjalid ikkagi tänapäevased," täiendas arhitektuuribüroo partner.

Võistlusala võib pidada suurema haridushoonete kompleksi osaks, mis hõlmab osaliselt Narva Muusikakooli ning Narva Vanalinna Riigikooli kinnistuid. Vahetus läheduses asuvad Narva polikliinik, ajalooline Kuningavall ning Gloria bastion koos sellel asuva Kunstigaleriiga. Kolmesaja meetri raadiuses asuvad Narva Kolledž, Narva ajalooline Raekoda ja Raekoja väljak, veidi kaugemale itta jääb Pimeaed ja Narva jõepromenaad, läände aga Narva Kesklinna Põhikool, hetkel rajatav EV100 pühendatud park ja lõuna poole Narva kesklinn.

"Duo on selge ruumilise lahenduse ja struktuuriga töö, mis suudab lihtsa vaevaga tekitada mitmekesist ning meeldivat siseruumi, kasutades galeriisid ja üleminekuid," selgitas Riigi Kinnisvara projektidirektor ja konkursi koordinaator Raivo Toom žürii tagasisidet võitjale: "Žürii hinnangul on võistlustöö puhul tegu mahult kompaktse, ruumiprogrammile vastava tööga, mis sai ka põhikooli säilitatava hooneosa ruumi ökonoomse kasutamisega hästi hakkama. Esimese korruse laus klaasfassaad koolihoones loob otsese sideme hoone sisemuse ja ümbritseva linnaruumi vahel, samas lasteaia hoones on seda ehk liigselt. Hoone energiatõhusust on hästi ning detailselt läbi analüüsitud, kasutades dünaamilist arvutust," võttis Toom teema kokku.

Galerii võidutöödest:
https://photos.app.goo.gl/qQwpCNtvic3sGq14A.

Arhitektuurivõistluse teine koht läks ideekavandile "Lukukivi", mille esitas konkursile arhitektuuribüroo MA ning autoriteks on Egon Metusala ja Liis Uustal.

Kolmanda koha saavutas ideekavand "Lohe", autoriteks Ljudmilla Georgijeva ning Mae Köömnemägi arhitektuuribüroost Innopolis Insenerid.

Ergutuspreemia võitsid ideekavandid "Katusemaastik", autoriks Ralf Lõoke, Maarja Kask ning Martin McLean arhitektuuribüroost Salto arhitektid ning "Projektsioonid" arhitektuuribüroost Kauss arhitektuur ning autorid Kristiina Aasvee, Lauri Eltermaa, Kaur Talpsep, Sten Vendik ja Elise Roos.

Võitnud ideekavandi realiseerimine toimub kahes etapis: riigigümnaasiumi ja põhikooli ühishoone projekteerimisega on kavas alustada koheselt pärast võistluse tulemuste selgumist; lasteaia hoone projekteerimise ja ehitusega on kavas alustada projekti rahastamisel. Põhikoolis on kokku 135 õppekohta, kokku on kasulikku pinda ning üldpinda 1568 m². Riigigümnaasiumis on 252 õppekohta pluss õpetaja kohti 19. Gümnaasiumis on kokku 2266 m² pinda. Riigigümnaasiumi ja põhikooli tiibasid ühendab 577 m² suurune ühisala, kuhu on koondatud kahe asutuse poolt jagatavad funktsioonid.

Žüriisse kuulusid esimees Indrek Riisaar Haridus- ja Teadusministeeriumist, Kaie Enno Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ametist, Toomas Adrikorn ja Jüri Soolep Eesti Arhitektide Liidust ning Kadi Karmann Eesti Sisearhitektide Liidust. Žürii koordinaator on Ivan Sergejev Studio Ivan Sergejevist.

Rohkem infot ja pilte konkursitöödest on Riigi Kinnisvara AS veebilehel.

Õppehoonete ehitamist rahastatakse Euroopa Liidu struktuurivahenditest meetme "Koolivõrgu korrastamine" tegevuse "Koolivõrgu korrastamise käigus toimuv jätkusuutlike koolide kaasajastamine" kaudu. Riigi Kinnisvara on koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumiga loonud ja loomas kokku 24 riigigümnaasiumit. Tänaseks on avatud 13 koolimaja, ehituses on 3 ning planeerimisel lisaks 8 riigigümnaasiumit.


Riigi Kinnisvara AS

* Võidutöö pildid Riigi Kinnisvara AS veebilehelt

Lisatud 04.11.2020, 08:20
Muudetud 04.11.2020, 09:17

eelmine järgmine