Narva linn


Narva munitsipaalharidussüsteemi arengukava 2026 eelnõu avalik arutelu

Narva munitsipaalharidussüsteemi arengukava 2026 eelnõu koostati ajavahemikul 2020. aasta juulist kuni oktoobrini, põhjuseks oli eelmise dokumendi aegumine, uue dokumendi koostamisel võeti arvesse viimastel aastatel haridusvaldkonnas toimunud muutusi ning peeti silmas järgmise kümne aasta väljakutseid. Dokumendi eelnõu koostamise kallal töötas Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonna poolt moodustatud töörühm, kuhu kuulusid haridusvaldkonna ametnikud, Narva koolide ja lasteaedade esindajad ning asjast huvitatud isikud.

Arengukava avalik arutelu toimub 9.-29.11.2020.

Kõik küsimused, kommentaarid, arvamused ja ettepanekud on teretulnud kuni 29.11.2020 e-posti aadressile kultuur@narva.ee (palume märkida teemaks "MHS arengukava 2026"). Arengukava eelnõu tekst on saadaval Narva linna veebilehel ja Narva metoodiliste ühenduste veebilehel www.narvaharidus.edu.ee.

Kõik avaliku arutelu käigus laekunud arvamused protokollitakse ning käsitletakse hiljem töörühma koosolekul. Vajadusel täiendatakse ja täpsustatakse arengukava eelnõu arvestades nii avaliku arutelu tulemusi kui töörühma liikmete seisukohti.


Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond

Lisatud 06.11.2020, 14:13
Muudetud 06.11.2020, 14:39

eelmine järgmine