Narva linn


Narva linna arengukava muutmise eelnõu

Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet teatab, et Narva linna arengukava muutmise eelnõu on avalikustatud Narva linna veebilehel:
Narva linna arengukava muutmise eelnõu (eesti keeles);
Narva linna arengukava muutmise eelnõu (vene keeles).

Käesoleva muutmise eelnõuga kaasajastatakse Narva linna arengukava sotsiaalvaldkonna strateegilise arengu osa Eesti riigi sotsiaalarenguga harmoniseerimiseks ja Euroopa Liidu fondidest sotsiaalvaldkonna arendamiseks taotlemise võimaluste tagamiseks.

Eelnõu avalik väljapanek kestab kuni 15.02.2021.a.
Avaliku väljapaneku vältel on kõigil õigus esitada kirjalikke ettepanekuid või vastuväiteid eelnõu kohta.

Ettepanekud eelnõu täiendamiseks või parandamiseks palume saata aadressile:
Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Peetri plats 3-5, 20308 Narva
või e-postile: anton.volitok@narva.ee

Lisainfo e-posti teel või tel 3599049 (Anton Võlitok), tel 53339289 (Aleksei Ivanov).

Lisatud 01.02.2021, 09:09
Muudetud 01.02.2021, 10:04

eelmine järgmine