Narva linn


Ida päästekeskus kontrollib hoonete tuleohutust aiandusühistutes

Ida päästekeskuse ohutusjärelevalve büroo kontrollib sellel nädalal Narva, Narva-Jõesuu ning Sillamäe piirkonna aiandusühistu hoonete üldist tuleohutust. Samuti kontrollitakse hoonetes, milles on küttesüsteem või mida kasutatakse ööbimiseks, ka suitsuanduri olemasolu. Eesmärgiks on veenduda, kas küttekolded on kutsetunnistusega korstnapühkija poolt perioodiliselt kontrollitud.

Tuleohutuse seadus sätestab, et kasutusel olevat ahju, kaminat või pliiti ning nende korstnat ja ühenduslõõri peab puhastama vastavalt vajadusele, kuid mitte harvemini, kui nende dokumentatsioonis on ette nähtud. Kui dokumentatsioon puudub või kui dokumentatsioonis ei ole ette nähtud muud ajavahemikku, siis tuleb neid puhastada vähemalt üks kord aastas. Elamus, suvilas ning nende abihoonetes võib ahju, kaminat või pliiti ning korstnat ja ühenduslõõri enda tarbeks puhastada, ka korstnapühkija kutsetunnistuseta isik, järgides küttesüsteemide puhastamise nõudeid, kuid ei või põletada tahma suitsulõõrides. Nimetatud ehitistes peab üks kord viie aasta jooksul ahju, kaminat või pliiti ning nende korstnat ja ühenduslõõri puhastama korstnapühkija kutsetunnistusega isik, kes väljastab küttesüsteemi tehnilise seisukorra ning ohutuse kohta korstnapühkimisakti. Akti tuleb säilitada kuni järgmise akti väljastamiseni, tõendamiseks et küttesüsteemi on hooldatud ja kontrollitud. Kui küttesüsteem on ohtlik ja seda kasutada ei tohiks, peab korstnapühkija sellest teada andma omanikule ja ka päästeasutusele.

Ida päästekeskuse inspektorid juhivad tähelepanu, et suvilates, kus inimesed valmistavad toitu ja ööbivad, peab kindlasti olema töökorras suitsuandur. Arvestada tuleb ka asjaoluga, et suvilates, kus talvel ei elata ning hoone on kütmata võib anduri patarei tühjenenud olla kiiremini ja sellest tulenevalt peab neid kindlasti kontrollima.
Päästekeskus kontrollib aiandusühistuid regulaarselt. Käesoleval kevadel on aiandusühistutes olnud juba 7 tulekahju, paraku on ühes tulekahjus juba hukkunud inimene - hoones ei olnud elupäästvat töökorras suitsuandurit.


Jevgenia Parv
Ida päästekeskuse kommunikatsioonijuht

Lisatud 10.06.2019, 14:08
Muudetud 10.06.2019, 14:27

eelmine järgmine