Narva linn


Ida-Virumaa ootab selget sihti ja elanike kaasarääkimist

Täna toimus Ida-Virumaa õiglase ülemineku programmi avalik veebiarutelu, mille fookuses oli piirkonna edasine areng ning sellega seotud võimalused. Keskkonnasäästlikule majandusele ülemineku planeerimisel keskenduti seekordsel kohtumisel elu- ja looduskeskkonnale ning inimeste võimalustele osaleda ühiskondlikes protsessides.

„Ida-Virumaa vajab oma tuleviku parimaks kavandamiseks uudset ning suurt pilti arvestavat lähenemist nii tegevuste planeerimisel kui ka nende rakendamisel,“ ütles riigihalduse minister, õiglase ülemineku juhtkomisjoni esimees Jaak Aab. „Tuleb olla ambitsioonikas ja otsida innovaatilisi lahendusi, et anda piirkonnale uus, rohelisem hingamine ja tulevikuks kindel siht.“

Kohtumisel anti ülevaade Ida-Virumaa õiglase ülemineku kava koostamisest ja kuulati ekspertide nägemusi.

Jaak Aabi sõnul on sihtide seadmisel oluline kõigi üleminekust mõjutatud osapoolte - ettevõtjate, elanike, noorte jt - hääl. „Kogukonna arvamus on protsessis eriti oluline, sest vaid kohalikud inimesed teavad piirkonna eripärasid ja vajadusi kõige paremini,“ sõnas Aab. „Ühised arutelud annavad hea võimaluse erinevatel teemadel kaasa rääkida ning nii üheskoos Ida-Virumaa tulevikku kujundada.“

Veel 11. septembrini saab piirkonna arengutele kaasa rääkida osaledes arvamuskorjes täites küsimustiku kas veebis eesti keeles või vene keeles või paberil maakonna raamatukogudes. Ühe küsimusena oodatakse muu hulgas elanikelt tagasisidet, mida nad näevad kõige olulisema arendusidee või investeeringuna järgmiseks 10 aastaks.

Ida-Viru piirkondlikud arutelud on osa õiglase ülemineku strateegia koostamise protsessist. Esimene kohtumine leidis aset augustikuus Narvas, kus käsitleti energeetika, ettevõtluse tööturu, oskuste ja teadus-arendustegevusega seotud teemasid. Tänane, algselt Jõhvis toimuva pidanud arutelu otsustati tulenevalt koroonaviiruse leviku tõusutrendist läbi viia veebiseminarina. Seminaride ettekanded ja arutelude kokkuvõtted avaldatakse rahandusministeeriumi veebilehel.

Piirkondlik sisend on oluliseks aluseks Ida-Virumaa tegevuskava 2030 eelnõu koostamisel, mis koondab keskvalitsuse sihistatud tegevusi Ida-Virumaa arengu toetamiseks järgmisel kümnendil. Ida-Viru tegevuskava 2030 eelnõu esitatakse kirjalikule konsultatsioonile oktoobris.

Ürituste sarja korraldajateks on rahandusministeerium ja Ida-Virumaa omavalitsuste liit.

Lisainfo: Tarmo Kivi, e-post tarmo.kivi@fin.ee, tel 6113104.

Lisatud 08.09.2020, 13:32
Muudetud 08.09.2020, 13:56

eelmine järgmine