Narva linn


Kutse Narva Linnavolikogu istungile

Narva Linnavolikogu istung toimub  reedel 29. jaanuaril 2021 kell 14.00 Peetri plats 1, II korruse saalis.


Seoses Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud piirangutega - avalike ürituste keeluga ning ka haiguste leviku tõkestamiseks eeldatavasti kuulutatakse 29.01.2021 istung kinniseks. Volikogu istungi ülekannet on võimalik avalikult vaadata volis.ee infosüsteemis.

Päevakord:
1. Narva Linnavolikogu 21. detsembri 2017 otsuse nr 85 „Narva linna esindajate ja nende asendajate nimetamine Eesti Linnade Liidu üldkoosolekule ja volikogusse“ muutmine (OE014).
2. Narva Linnavolikogu 22.03.2018 otsuse nr 20 „Narva linna osalemise otsustamine Ida-Virumaa Omavalitsuste Liidus ja esindajate nimetamine“ muutmine (OE015).
3. Toetuse eraldamine (OE006).
4. Umbusalduse avaldamine Narva Linnavolikogu sotsiaalkomisjoni esimehele Olev Sillandile (OE007).
5. Umbusalduse avaldamine Narva Linnavolikogu strateegilise komisjoni esimehele Larissa Oleninale (OE008).
6. Umbusalduse avaldamine Narva Linnavolikogu linnamajanduskomisjoni esimehele Aleksei Mägile (OE009).
7. Umbusalduse avaldamine Narva Linnavolikogu ühistute komisjoni esimehele Jelena Pahhomovale (OE010).
8. Umbusalduse avaldamine Narva Linnavolikogu hariduskomisjoni esimehele Jelizaveta Tšertovale (OE011).
9. Umbusalduse avaldamine Narva Linnavolikogu kultuuri- ja spordikomisjoni esimehele Galina Vologdinale (OE012).
10. Umbusalduse avaldamine Narva Linnavolikogu transpordikomisjoni esimehele Ilja Fjodorovile (OE013).
11. Linnavolikogu sotsiaalkomisjoni esimehe ja aseesimehe valimine (OE024).
12. Linnavolikogu strateegilise komisjoni esimehe ja aseesimehe valimine (OE019).
13. Linnavolikogu linnamajanduskomisjoni esimehe ja aseesimehe valimine (OE021).
14. Linnavolikogu ühistute komisjoni esimehe ja aseesimehe valimine (OE020).
15. Linnavolikogu hariduskomisjoni esimehe ja aseesimee valimine (OE023).
16. Linnavolikogu kultuuri- ja spordikomisjoni esimehe ja aseesimehe valimine (OE018).
17. Linnavolikogu transpordikomisjoni esimehe ja aseesimehe valimine (OE022).
18. Linnavolikogu revisjonikomisjoni esimehe ja aseesimehe valimine (OE017).
19. Linnavolikogu noorsookomisjoni esimehe ja aseesimehe valimine (OE046).
20. Linnavolikogu noorsookomisjoni esimehe ja aseesimehe valimine (OE025).
21. Linnavolikogu linnaehituskomisjoni tegevuse lõpetamine (OE016).


Tatjana Stolfat
Linnavolikogu esimees

Lisatud 22.01.2021, 17:48
Muudetud 22.01.2021, 19:24

eelmine järgmine