Narva linn


Koolitoidu pakid on ette nähtud kõigile distantsilt õppivatele ja selleks soovi avaldanud õpilastele

Narva munitsipaalkoolid pakuvad distantsõppel olevatele õpilastele koolilõuna asemel toidupakke. Koolis käivad õpilased saavad õppepäevadel sooja koolilõunat, kõigile selleks soovi avaldanud distantsõppel õpilastele jagatakse toidupakke.

Toidupakkide sisu ei ole riiklikult reguleeritud, ent nagu sooja koolitoidu pakkumise puhul, soovitatakse toitlustajal lähtuda toidupaki sisu ja koguse kujundamisel võimaluse korral koolitoidule riiklikult kehtestatud nõuetest, mis reguleerivad lastele pakutava toidu energia- ja toitainesisaldust. Samas ei ole toidupakid sooja koolilõuna võrdsed asendajad, vaid on toetav alternatiiv seda vajavatele õpilastele.

Tavaliselt jagab kool toidupakke ühe õppenädala (ehk 5 õppepäeva) või kahe õppenädala (ehk 10 õppepäeva) eest. Üldjuhul küsib kool distantsõppel olevate õpilaste käest, kas neil on soovi koolilõunat asendav toidupakk saada – toidupakid on ette nähtud kõigile distantsilt õppivatele soovi avaldanud õpilastele.

Täiendavate küsimuste korral toidupakkide kohta tuleb pöörduda kooli juhtkonna poole.


Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
kultuur@narva.ee

Lisatud 26.01.2021, 15:51
Muudetud 26.01.2021, 16:08

eelmine järgmine