Narva linn


Riik toetas eelmisel aastal regionaalprojekte üle poolesaja miljoniga

Möödunud aastal eraldati regionaalprojektide toetuseks kokku üle 52 miljoni euro. Sellest enim, 11 ja pool miljonit, sai toetust Ida-Virumaa, kõige aktiivsemad taotlejad olid aga Hiiumaal. Toetus ühe elaniku kohta oli suurim Pärnumaal 110 euroga, järgnesid Hiiumaa 89 ja Ida-Virumaa 85 euroga.

"2019. aastal suurenes regionaalarengusse suunatud riigieelarveliste toetuste maht võrreldes 2018. aastaga 12 miljoni võrra," tõi välja riigihalduse minister Jaak Aab. "Möödunud aastal avanesid mitmed uued meetmed nagu Kagu-Eesti programm ja maakondade arengustrateegiate elluviimise toetusmeede ning lisaks laiendati Ida-Virumaa programmi tegevusi. Uued meetmed on suunatud eelkõige majanduse edendamisele ning kohapealse ettevõtluskeskkonna arendamisele."

Eelmisel aastal suurenesid varasemaga võrreldes mõnevõrra hajaasustuse programmi ja kohaliku omaalgatuse programmi toetuste mahud. „Nende programmide vastu on kohalikul tasandil olnud suur huvi. Ainuüksi hajaastutuse programmi raames, mis on mõeldud eraisikutele, said 1465 peret rajada parema veevarustuse- või kanalisatsioonisüsteemi, juurdepääsutee või eraldiseisva elektrisüsteemi,“ ütles minister Aab. Kohaliku omaalgatuse programmis said toetust 720 projekti, mis panustavad kogukonnateenuste arendamisse ja kogukondade tugevdamisse. Omavalitsute hoolekandeasutuste hoonetes energiatõhususe suurendamiseks toetati 21 projekti kogumahus 7,8 miljonit eurot.

Möödunud aastal jätkus Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide perioodi 2014-2020 projektide elluviimine ning tehti ka 58 uut toetusotsust summas 23,7 miljonit eurot. Lisaks osalesid Eesti partnerid 46 Euroopa territoriaalse programmi koostööprojektis, kus Eesti partneritele eraldati 2019. aastal programmide seirekomiteede otsustega toetusteks 6,5 miljonit eurot.

"Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide vahenditest toetati regionaalseid kompetentsikeskusi nende koostöö tõhustamiseks ettevõtjatega," selgitas Jaak Aab. "Maakondlike arenduskeskuste eestvedamisel viidi ellu erinevaid algatusi tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamiseks. Omavalitsused said eelmisel aastal toetust üldplaneeringute koostamiseks vajalikeks uuringuteks. Samuti nendeks uuringuteks, mis aitavad omavalitsustel tõhustada omavahelist koostööd teenuste osutamisel. Tallinna, Tartu ja Pärnu linnapiirkonnas toetati uute lapsehoiukohtade rajamist ja kergliiklust edendavaid projekte. Ida-Virumaal sai toetusotsuse Narva raekoja renoveerimise projekt."

Riigieelarvelistest programmidest eraldati toetust 3316 projektile, kokku 22 miljonit eurot. Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide toetusi said 104 projekti kokku 30 miljonit eurot.

Lisainfo kõigi meetmete kohta on kodulehel:
www.rahandusministeerium.ee/et/regionaalareng-ja-poliitika.


Rahandusministeerium

Lisatud 01.04.2020, 11:16
Muudetud 01.04.2020, 11:39

eelmine järgmine