Narva linn


Vabaduse tn 4 maa-ala detailplaneeringu eskiisi avalik arutelu

Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet teatab Vabaduse tänav 4 maa-ala detailplaneeringu eskiisi avaliku väljapaneku korraldamisest.

Narva linn, Vabaduse tänav 4

Narva Linnavolikogu 27.02.2020 otsusega nr 14 algatati Vabaduse tn 4 maa-ala detailplaneeringu koostamine, mille eesmärk on määrata käesoleval krundil ehitusõigus korruselamu ja kahe kõrvalhoone ehitamiseks.
Kavandatav ehitiste korruselisus on kuni 4 korrust, kõrgus kuni 16 m ning ehitusalune pindala kuni 1700 m² (ca 43% krundi pindalast).
Juurdepääs on lahendatud Vabaduse tänavalt ja parkimine hoone all ja osaliselt hoone ees.
Planeering pakub lahenduse maa-ala heakorrastuse ja haljastuse küsimustele ning määrab tehnovõrkude asukohad.
Detailplaneeringu planeeringuala suurus Vabaduse tn 4 kinnistul ulatub ca 6000 m².
Kuna planeeringuala asub Narva linna Vanalinna linnaosas, siis detailplaneeringu koostamise aluseks on koostatud muinsuskaitse eritingimused.

Arvamusi planeeringu kohta saab esitada Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ametile 14 päeva jooksul teate avaldamisest postiaadressile Peetri plats 5, 20308 Narva linn või e-posti aadressile narvaplan@narva.ee.

Detailplaneeringu eskiisi avalik arutelu toimub 04.02.2021 kell 16:00 Narva linnavalitsuse konverentsisaalis (Peetri plats 5).

Seoses COVID-19 viiruse leviku tõkestamisega palume arutelul osalemise soovist ette teatada e-posti narvaplan@narva.ee või telefoni 3599050 teel.
Avalikul arutelul osalejad on kohustatud kandma maski või katma suu ja nina, käte desinfitseerimisvahend on kohapeal olemas.
Avalikul arutelul viibides tuleb järgida 2+2 reeglit.
Ilmselgete haigustunnustega isikuid arutelule ei lubata.

Täiendavat informatsiooni saab ameti koduleheküljelt www.narvaplan.ee.

Informatsiooni edastas avaldamiseks:
Aina Antson-Manjukevitš
planeeringute spetsialist
Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
tel 3599062
aina.antson@narva.ee

Lisatud 13.01.2021, 13:33
Muudetud 13.01.2021, 14:04

eelmine järgmine