Narva linn


Narva ühistranspordi infrastruktuuri kaasajastamise kontseptsiooni väljatöötamine

Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet teatab, et algatati Narva ühistranspordi infrastruktuuri kaasajastamise kontseptsiooni väljatöötamine.

Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet sõlmis 05.01.2021 töövõtulepingu (edaspidi leping) Narva ühistranspordi infrastruktuuri kaasajastamise kontseptsiooni väljatöötamiseks, mis oleks Narva ühistranspordi infrastruktuuri rekonstrueerimise eelprojekti koostamise aluseks. Tööde teostajaks on ettevõte Stratum OÜ.

Sõlmitud lepingu raames teostatakse Narva ühistranspordi süsteemi uuring, millega selgitatakse välja vajadused ja optimaalsed lahendused ühistranspordi süsteemile, sh bussiliiklusele, taksodele, sotsiaaltranspordile ning keskus-tagamaa ühendamisele.

Kontseptsiooni tulemusi rakendades luuakse kaasaegne, säästlik ja nutikas ühistranspordi infrastruktuur, mis oleks optimaalne Narva linna elanikele ja külastajatele kiireks ja mugavaks liikumiseks Narva piirkonnas (sõitjatele, jalakäijatele ja kergliiklejatele).

Kontseptsiooni koostamisel käsitletakse Narva ühistranspordi infrastruktuuri järgmisi arendamise suundi:

1. Bussipeatused
1.1. peatuste optimaalsed paiknemiskohad;
1.2. peatuste arhitektuursed/tehnilised lahendused;
1.3. peatuste tehnilised varustused: reaalajatablood (sh reaaltabloode kaasaaegne juhtimissüsteem), elektribusside laadimiskohad jne.

2. Ühistranspordi korraldus
2.1. marsruudid ja sõiduplaanid: optimaalsed marsruudid, sh busside linnasisesed liinid ja ühendus Kudruküla ja Peeterristi linnaosadega;
2.2. bussipark: busside liik, kogus ja mahutavus.

3. Ühistranspordi liikluskorraldus
3.1. ühistranspordiradade vajadus;
3.2. ühendamine olemasolevate kergliiklusteedega ning taksode, sotsiaaltranspordi, kaugliinibusside liikumisega;
3.3. nutikad rattaparklad ja jalgrattahoidjad ühistranspordiga ühendamiskohtades;
3.4. liikluse nutikas reguleerimine fooridega.

4. Ühistranspordi süsteemi arendamine linna ümbruses ja naaberlinnade suunas, nt Narva - Narva-Jõesuu, Narva – Sillamäe jne.

Lepingu perioodiks on 240 kalendripäeva ehk kontseptisooni valmimise tähtpäev on 02.09.2021.

Huvitatud isikud võivad esitada oma arvamused ja ettepanekud Narva ühistranspordi infrastruktuuri kaasajastamise kohta Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ametile saates need e-posti aadressile arina.tsetlina@narva.ee.

Lisainfo:
Arina Tsetlina
Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
tel 3599047
arina.tsetlina@narva.ee

Lisatud 13.01.2021, 14:51
Muudetud 13.01.2021, 15:11

eelmine järgmine