Narva linn


Narva Muuseum omandas andmebaasi russianestonia.eu ja valmistab ette linna ajaloomuuseumi loomist

2020. aasta suvel uuenenud Narva linnuse avanud Narva Muuseumi uus detsembris 2020 kinnitatud arengukava aastateks 2021–2025 näeb ette linna ajalugu tutvustava muuseumi loomise ja kaasaegse Narva linna ajaloo koguteose avaldamise, lisaks omandas Narva Muuseum veebipõhise biograafilise andmebaasi russianestonia.eu.

"Narva Muuseumi arengukava on ambitsioonikas ning nõuab tõsist tööd, et kõigi tegevussuundadega tegeleda. Mastaapseim neist on linna ajaloomuuseumi loomine. Nimelt on Narva linnuse äsja avatud uus püsinäitus keskendunud linnuse ja kindluskompleksi ajaloole. Paraku pole aga Narva linna enda ajalugu tutvustavat väljapanekut, mida Narva kindlasti väärib," kõneles muuseumi juhatuse liige Ivo Posti. "Ajaloomuuseumi loomisprotsess algab ühelt poolt püsiekspositsiooni kontseptsiooni ettevalmistamise ning teisalt vajalike finantsvahendite ning võimalike ruumide otsimisega."

Narva linna ajalugu tutvustava muusemi püsiekspositsiooni kontseptsiooni loomise raames on Narva Muuseumi teadusosakond alustanud seni lähemalt uurimata Narva ajalooperioodide vaatlustega. 2020. aasta Narva Muuseumi teaduskonverents tegeles 20. sajandi algusega, millele on pühendatud ka 2021. aasta kevadel ilmuvad Narva Muuseumi toimetised. Lisaks omandas Narva Muuseum 2020. aasta lõpus andmebaasi russianestonia.eu.

"Russianestonia.eu on veebipõhine andmebaas, mis sisaldab rohkem kui 8000 Eestis enne 1940. aastat elanud ja tegutsenud Vene emigrantide ning siin enne 1917. aastat teeninud Vene keisririigi ametnike ja sõjaväelaste biograafiat. Eraldi suure kategooria moodustavad Loodearmee ohvitseride ja ametnike biograafiad. Andmebaas on unikaalne ning praegu olemasolevatest kõige täiuslikum ja seda täiendatakse igapäevaselt. Andmebaas võimaldab kasutajatel täpsustada erinevate isikute biograafilisi andmeid ning otsida sugulasi," ütles Narva Muuseumi teadusjuht Igor Kopõtin.

"Andmebaasi omandamine avab Narva Muuseumil uue uurimissuuna – Loodearmee ja selle pärandi uurimine. Loodearmee ajalugu on oluline nii Vabadussõja ajaloo kui ka Narva koduloo uurimise kontekstis. Teatavasti tegutses Loodearmee Eesti Rahvaväe liitlasena Vabadussõjas ning hävis Narvas ja Ida-Virumaal 1920. aasta kevadtalvel. Loodearmee riismed ja sellega Eestisse kaasa tulnud põgenikud moodustasid hiljem suure osa Vene kogukonnast Eesti Vabariigis. 2022. aastaks on plaanis andmebaasi põhjal välja anda Loodearmee ohvitseride biograafiline kogumik," avas Kopõtin Narva Muuseumi tulevikuplaane. Russianestonia.eu andmebaasi külastavad igapäevaselt umbes 150-200 kasutajat kogu maailmast. Lisaks on andmebaasil aktiivne Facebooki grupp, milles on üle 300 liikme.

Linna ajaloo püsinäituse loomisega paralleelselt toimub uue ja kaasaegse Narva linna ajaloo koguteose koostamine ja väljaandmine, mille jaoks pannakse kokku nii muuseumi töötajatest kui muuseumivälistest erialateadlastest koosnev toimetus.

Ajaloomuuseumi loomisega peaksid kaasnema uued kaasaegsed hoidlaruumid, uued tööruumid muuseumi erinevatele osakondadele ning paremad võimalused viia läbi külastajaprogramme.

Teiseks suureks arengukavas püstitatud eesmärgiks on muuseumi kunstigalerii kapitaalremont koos Gloria bastioni restaureerimisega, mille esimeseks sammuks oleks arhitektuurilise ideekonkursi läbiviimine veel 2021. aastal.

Olulise tegevusena on muuseumi arengukavas ette nähtud ka rohelise mõtteviisi edendamine ja sellega seoses alustas Narva Muuseum jaanuaris Green Key sertifikaadi omandamise protsessi. Green Key omistatakse nendele ettevõtetele, mis vastavad märgise kriteeriumidele ja on saavutanud kooskõla kvaliteedi, mugavuse ja keskkonnasõbraliku tegutsemise vahel. Eestis pole Green Key märgist ühelegi muuseumile veel omistatud.

"Selge on see, et tegevusi on palju. Osad neist on sedavõrd pikaajalised, et praeguse arengukava kestvuse lõpuks neid teostada kindlasti ei jõua," ütles muuseumi juhatuse liige Ivo Posti.

Narva Muuseumi arengukava on leitav muuseumi kodulehelt www.narvamuuseum.ee.

Narva Muuseum

Lisatud 14.01.2021, 09:43
Muudetud 14.01.2021, 10:05

eelmine järgmine