Narva linn


Kutse Narva Linnavolikogu istungile

Narva Linnavolikogu istung toimub neljapäeval, 30. mail 2019 kell 16.00 Peetri plats 1, II korruse saalis.

Päevakord:
1.Narva linna noorte huvihariduse ja huvitegevuse kava 2017-2020 muutmine (OE030) LISA1 LISA2.
2.Narva Linnavolikogu 26.03.2015. a määruse nr 6 „Pedagoogide töötasustamise kord“ muutmine (ME009).
3.Narva Linnavolikogu 23.03.2017 otsuse nr 17 “Projekti “Narva ja Slantsõ jõeäärsete alade arendamine äri- ja külastuskeskkonna loomiseks” omafinantseeringu kinnitamine” muutmine (OE039).
4.Narva Linnavolikogu 21.04.2016 otsuse nr 146 “Projekti „Narva ja Ivangorodi kaldapealsete ajaloolise kaitseala integreeritud arendamine, III etapp“ teostaja määramine ning omafinantseeringu ja sildfinantseeringu kinnitamine“ muutmine (OE040).
5.Narva linna 2019. aasta eelarve muutmine (ME010).
6.Narva Linnavolikogu 22.03.2018 otsuse nr 20 „Narva linna osalemise otsustamine Ida-Virumaa Omavalitsuste Liidus ja esindajate nimetamine“ muutmine (OE041).
7.Narva Linnavolikogu 21. detsembri 2017 otsuse nr 85 „Narva linna esinadajate ja nende asendajate nimetamine Eesti Linnade Liidu üldkoosolekule ja volikogusse“ muutmine  (OE042).
8.Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Narva linna vahelise kokkuleppe muutmine (OE001).
9.Tallinna mnt maa-ala (3.Roheline tn kuni Energia ristmik) detailplaneeringu menetluse lõpetamine (OE036).
10.Vihma 14 detailplaneeringu menetluse lõpetamine (OE037).
11.Pikse põik 9 detailplaneeringu menetluse lõpetamine (OE038).
12.Arupärimisele vastamine: fraktsiooni Meie Narva arupärimisele „Andmed koolijuhtide lähetuste kohta“ (25.04.2019 nr 2-21/4587) vastab linnavalitsuse liige V. Lutus (13.05.2019 nr 3.1-8/4587-2).
Irina Janovitš
Narva Linnavolikogu esimees

Lisatud 24.05.2019, 13:33
Muudetud 24.05.2019, 14:48

eelmine järgmine