Narva linn


Narva linna Sotsiaalabiamet teatab

Linnatoetus

Linatoetust (20 eurot aastas) on õigus taotleda isikul, kes on vanaduspensionär (sh ennetähtaegne vanaduspension, soodustingimustel jne), toitjakaotuspensionär, rahvapensionär, samuti vähenenud töövõimega isik või töövõimetuspensionär. Toetust makstakse tingimusel, et:
1. taotleja on rahvastikuregistri andmetel Narva linna elanik vähemalt aasta enne toetuse taotlemist;
2. taotleja saab ühte ülalnimetatud pensioniliikidest või tema töövõime on vähenenud.

Arvesse lähevad ka kõikide nende taotlused, kes on juba varem esitanud taotluse linnatoetuse saamiseks. Kuid pöörame tähelepanu sellele, et pangakonto, nime või isikukoodi muutmise korral peab taotleja uue taotlusega pöörduma Narva linna Sotsiaalabiameti poole, et makse oleks tehtud korrektselt ja õigeaegselt. Eelpool nimetatud andmete muutumise ja esmakordse taotlemise korral tuleb pöörduda Sotsiaalabiameti poole kuni 01.09.2020.

Linnatoetuse (20 eurot) väljamaksmine teostatakse perioodil 1. oktoobrist kuni 30. novembrini, kuid suurem osa maksetest teostatakse oktoobrikuu esimeses pooles.

Pöörame tähelepanu, et kui Teie mingil põhjusel ei ole saanud ajavahemikul 01.10.2020-30.11.2020 linnatoetust, siis peate andmete täpsustamiseks pöörduma Narva linna Sotsiaalabiameti poole. Seda tuleb teha hiljemalt käesoleva aasta 30. novembril.

Lisainfo linnatoetuse väljamaksmise kohta on kättesaadav telefonidel 3569715 või 53040627. Vaata veel: ⇒ Linnatoetus.


Narva linna Sotsiaalabiamet
sotsiaalabiamet@narva.ee

Lisatud 13.07.2020, 13:00
Muudetud 13.07.2020, 14:31

eelmine järgmine