Narva linn


Arhitektuuri- ja linnaplaneerimise ameti teade

Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ametile laekus 17.11.2020. a projekteerimistingimuste taotlus Aasa tänav 12 ühepereelamu püstitamise ehitusprojekti koostamiseks Narva Linnavolikogu 19.06.2003. a otsusega nr 76/18 kehtestatud Tallinna mnt 45, 47, 49, 51, 53 detailplaneeringu alusel.

Detailplaneeringuga määratakse ehitusõigus 176 m² ehitistealuse pinnaga ühepereelamu ja abihoone ehitamiseks.

Korralduse eelnõuga on võimalik tutvuda siin.

Eelnimetatud korralduse eelnõu kohta võite esitada Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ametile oma arvamuse ja vastuväited 10 päeva jooksul kuulutuse avaldamisest postiaadressile Peetri plats 5, 20308 Narva linn või e-posti aadressile narvaplan@narva.ee.


Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
narvaplan@narva.ee

Lisatud 23.11.2020, 15:44
Muudetud 23.11.2020, 16:09

eelmine järgmine