Narva linn


Vabaõhumuuseumid avatakse ja spordiüritusi lubatakse õues korraldada alates 2. maist

Vabariigi Valitsus otsustas istungi otsusena täiendada varasemat korraldust, lubades 2. maist vabaõhumuuseumide ja muuseumide õuealal olevate eksponaatide külastamise ning õues toimuvate spordi- ja liikumisürituste korraldamise.

Spordi- ja liikumisürituste korraldamist lubatakse tingimusel, et osalejaid on grupis maksimaalselt 10 ja peetakse kinni 2+2 reeglist (koos tohib liikuda üksi või kahekesi ning teistega tuleb hoida 2-meetrist vahet). Liikumisürituste korraldaja peab tagama desinfitseerimisvahendite olemasolu.

Tegevuse korraldamisel on vaja lisaks hoida osalejate vahel distantsi ja rühmas olevaid inimesi hajutada, samuti tuleb rühmade komplekteerimisel arvestada osalejate vanust ning sportimisvahendeid tuleb desinfitseerida.

Lubatakse ka vabaõhumuuseumide ja muuseumide õuealal olevate eksponaatide külastamine, kui külastajaid on grupis maksimaalselt 10 ja nad järgivad 2+2 reeglit ning teenuseosutaja tagab desinfitseerimisvahendite olemasolu. Eksponaatidesse siseneda endiselt ei tohi, näiteks ei ole lubatud külastada vabaõhumuuseumi territooriumil olevaid talumajasid.

Eriolukorra meetme nõuetekohaselt täitmata jätmisel rakendatakse teenuseosutaja suhtes haldussunnivahendeid. Sunniraha suurus on 2000 eurot.

Massiteabevahendid peavad eriolukorra juhi korralduse viivitamata, muutmata kujul ja tasuta avaldama.

Korraldus (PDF);
Seletuskiri (DOCX).


Valitsuse kommunikatsioonibüroo
press@riik.ee

27.04.2020: Valitsus kiitis heaks toetusfondi lisavahendite jaotuse muudatused
27.04.2020: Valitsus kiitis heaks COVID-19 kriisi väljumisstrateegia
27.04.2020: Valitsus kiitis heaks COVID-19 majanduskriisi leevendamise määrused
27.04.2020: Avalikke üritusi Eestis mais ja juunis ei toimu


Küsimuste korral vaata kriis.ee või helista 1247.


Lisatud 28.04.2020, 17:01
Muudetud 29.04.2020, 19:00

eelmine järgmine