Narva linn


Sisekaitseakadeemia ja Tartu Ülikool kuulutavad välja Narva ühise õppe- ja majutushoone kunstikonkursi

Sisekaitseakadeemia, Narva õppekeskus

Kunstikonkursi eesmärgiks on leida sobivaim kunstiteose ideelahendus Sisekaitseakadeemia Narva õppekeskuse ja Tartu Ülikooli Narva kolledži ühise õppe- ja majutushoone esisele avalikule platsile. Hoone paikneb Narvas Paul Kerese tn 14 kinnistul. Otsitav kunstiteos peab olema mahuline, kõikidest külgedest vaadeldav skulptuur või installatsioon. Kunstiteose lahendus peab lähtuma hoone otstarbest ja arhitektuursest lahendusest ning seda ümbritseva territooriumi maastikuarhitektuursest lahendusest. Kunstiteos jääb hooneesisel platsil nähtavale kohale linnaruumis, seetõttu peab see arvestama ümbritseva linnaehitusliku keskkonnaga. Teost luues võiks lähtuda märksõnadest – sõbralik, kodune, esinduslik, Narva ja Eesti.

Kunstiteos hakkab paiknema hooneesisel platsil, kõnnitee ääres ning auto- ja rattaparkla läheduses. Kunstiteose asukoht võimaldab loodavat taiest vaadelda ennekõike hoonest, kinnistult ja Kerese tänavalt, hiljem ka Kreenholmi tänavalt. Loodav kunstiteos peab sobituma etteantud betoonist alusele, mille teostab Tellija koostöös hoone ehitajaga, kattes ühtlasi ka selle ehitamisega seotud kulud. Samuti on aluse juurde toodud elektritoite ja sidevõrgu kaabeldus. Kavandatav kunstiteos peab olema ajas vastupidavast mittepõlevast materjalist või materjalidest, lähtuda tuleb vastupidavusest ja sobivusest ümbritseva keskkonnaga. Kunstiteose gabariitmõõtmed ei ole määratletud, kuid taies peab olema eemalt nähtav ja mõõtmetelt sobituma ehitatava hoonega. Kui kunstiteos ei sisalda ise valgusallikaid, peab see olema pimedal ajal valgustatud. Valgustus peab olema loova lahenduse osa, kus valgus on kui materjal ja meedium.

Konkursi võistlustööde esitamise tähtaeg on 20. juunil kelll 10.00.

Konkursi tingimuste ja võistlusülesandega saab lähemalt tutvuda siin.

Siseministeeriumi haldusalas tegutsev Sisekaitseakadeemia on unikaalne terves maailmas, sest kogu riigi siseturvalisusega seotud õpe on koondatud ühte organisatsiooni. Akadeemia valmistab nii kutsehariduse, rakenduskõrghariduse kui ka magistrihariduse tasemel ette sisejulgeolekuvaldkonna spetsialiste. Lisaks korraldatakse Sisekaitseakadeemias täiendusõpet ning osa saab võtta erialasest teadus-, arendus- ja innovatsioonitegevusest. Erialase ettevalmistuse saab pääste-, finants-, justiits- ning politsei- ja piirivalvekolledžist, magistriharidust pakub sisejulgeoleku instituut. Sisekaitseakadeemia visioon on kujuneda aastaks 2025 Euroopa parimaks siseturvalisuse õppe- ja teaduskeskuseks.

Täiendav informatsioon:
Peeter Tambu, nõunik
Sisekaitseakadeemia
Kase tn 61, 12012 Tallinn
peeter.tambu@sisekaitse.ee

Lisatud 30.04.2020, 09:49
Muudetud 30.04.2020, 11:19

eelmine järgmine