Narva linn


VKG Elektrivõrgud OÜ annab teada

Alates 1. oktoobrist 2020 hakkavad kehtima uued võrgutasud.

Käesoleva aasta 1. oktoobrist tõusevad VKG Elektrivõrgud klientidele võrgutasud ligikaudu 3,4 protsenti. Muudatused puudutavad kõike kliendigruppe võrdselt.

Keskpinge äriklientidel muutub lisaks võrguühenduse kasutamise tasu arvestus. Kui varasemalt pidid antud kliendid tellima võrguühenduse maksimaalse kasutusvõimsuse iga-aastaselt aastaseks perioodiks, siis edaspidi pole seda enam teha vaja. Võrguühenduse kasutamise tasu hakkab koosnema lepingujärgsest läbilaskevõime tasust ja kalendrikuu tegelikust maksimaalsest kasutusvõimsuse tasust.

Praegused võrgutasud kehtivad novembrist 2017. Kolme aasta jooksul on kasvanud ettevõtte tegevuskulud ja seda eelkõige tööde ja teenuste kallinemisest ning tööjõukulude kasvust tulenevalt. Samuti on kallinenud elekter, mis on tõstnud võrgukadudeks kuluva elektrienergia maksumust.

Võrgutasude tõus 3,4% kolme aasta kohta jääb oluliselt alla antud perioodi üldisele hindade ja elukalliduse tõusule, mis näitab, et ettevõte on selles võrdluses tegutsenud kuluefektiivsemalt.

Võrgutasu moodustab elektriarvest keskmiselt ligikaudu poole ja näiteks kodutarbijale kuutarbimise mahuga 250 kWh suurenevad võrgutasu kasvu tulemusena igakuised elektrikulud 0,45 euro võrra.

Täiendavat informatsiooni leiate siit.

Taustainfo:
VKG Elektrivõrgud on jaotusvõrgu ettevõte, mis varustab elektrienergiaga ligikaudu 100 000 elanikku Sillamäelt Narvani. 2019. aastal moodustas ettevõtte võrguteenuste maht 250,8 gigavatt-tundi ning elektrienergia müügimaht 104 gigavatt-tundi. VKG Elektrivõrgud annab tööd 36 inimesele.


VKG Elektrivõrgud OÜ

Lisatud 07.07.2020, 10:39
Muudetud 07.07.2020, 11:19

eelmine järgmine