Narva linn


Konkurss lastekaitseosakonna vanemspetsialisti ametikohale

Narva Linna Sotsiaalabiamet kuulutab välja konkursi

lastekaitseosakonna vanemspetsialisti ametikohale

Ametikoha põhieesmärk:
Ametikoha põhieesmärk on lapse seadusega tagatud õiguste kaitse ja lapse heaolu kindlustamine lapsevanemate toetamise ning lapse kasvukeskkonna mõjutamise kaudu.

Nõudmised kandidaadile:
• kõrgharidus sotsiaaltöö või pedagoogika erialal või sellele lähedasel erialal;
• sotsiaalala või pedagoogiline töökogemus;
• Eesti kodakondsus;
• eesti keele oskus kõrgtasemel;
• vene keele oskus suhtlustasandil;
• väga hea suhtlemisoskus;
• pingetaluvus, kohusetunne, otsustus- ja vastutusvõime;
• meeskonnatöö valmidus;
• kandidaadi suhtes ei kehti lastekaitseseaduse § 20 lõigetes 1 ja 2 sätestatud piirangud (on vaja esitada väljavõtte karistusregistrist).

Kasuks tuleb:
♦ varasem töökogemus riigi- või kohaliku omavalitsuse ametiasutuses sotsiaalvaldkonnas, eelistatult lastekaitse valdkonnas;
♦ teenistusvaldkonna reguleerivate õigusaktide tundmine;
sotsiaalteenuste ja -toetuste andmeregistri (STAR) tundmine.

Teenistusülesannete lühikirjeldus:
•  lastele ja peredele sotsiaalteenuste korraldamine ja kontrollimine;
•  laste õiguste ja huvide esindamine kohtumenetlustes;
•  laste abivajaduse hindamine, juhtumipõhise töö kavandamine ja korraldamine;
•  koostöö teiste ametiasutustega, organisatsioonidega jm. juriidiliste ja füüsiliste isikutega;
•  lastehoolekande ennetavate tegevuste korraldamine ja planeerimine;
•  lastekaitsealase info kogumine, analüüsimine ja vahendamine;
•  statistikaks ja aruandluseks vajalike andmete kogumine, aruannete koostamine.

Omalt poolt pakume:
- huvitavat ja mitmekesist tööd ning võimalust ennast täiendada ja teostada;
- professionaalset ja sõbralikku kollektiivi;
- konkurentsivõimelist palka;
- 35 päeva puhkust.

Tööaeg: täistööaeg.
Ametikohale asumine: nii kiiresti kui võimalik.
Ametikoha asukoht: Linda tänav 4, 20309 Narva linn.

CV, motivatsioonikiri ning väljavõte karistusregistrist palume esitada hiljemalt 18.04.2019 kell 15:00 e-posti aadressile sotsiaalabiamet@narva.ee.

Lisatud 04.04.2019, 15:17
Muudetud 04.04.2019, 15:54

eelmine järgmine