Narva linn


Tehnilise Järelevalve Ameti nõuanne

Mobiilsidevõrgud on küll väga töökindlad, kuid aeg-ajalt võib siiski ette tulla juhtumeid, kus numbri valimine ei õnnestu. Seda mõnikord just aastavahetusel, millal võrgud on tavapärasest märksa enam koormatud. Tehnilise Järelevalve Amet (TJA) annab siinkohal mõned näpunäited, kuidas käituda, kui on vaja teha hädaabikõne 112, kuid telefon juba mitmel järjestikusel proovimisel keeldub kõne algatamast või annab veateate võrgu ülekoormuse või rikke kohta.

Esmalt, kui on võimalus kasutada mõne teise mobiilsideoperaatori liitumisega telefoni, proovida teha hädaabikõne sellega. On vähe tõenäoline, et teises võrgus on samal ajal rike või ülekoormus. Kui see võimalus puudub, siis tuleks telefonile teha taaskäivitus. Kui telefon on käivitumas ja küsib PIN koodi, siis jätta see sisestamata. Sellisel viisil toimides ei registreeru telefon koduvõrku, kus esines rike ja hädaabikõne sooritamiseks valib telefon nüüd ise kolme võrgu vahel. Telefoni ekraanil on PIN koodi sisestamise juures nupp "Hädaabikõned", mida saab kõne tegemiseks kasutada.

Nuputelefonide puhul, millede SIM kaart on lihtsalt eemaldatav, annab sama tulemuse SIM kaardi eemaldamine ning seejärel hädaabikõne valimine.

Iga telefoni hädaabikõnede valimise võimaluste kohta tuleks täpsemalt uurida kasutusjuhendist.

Soovime kõigile rõõmurohket ja turvalist aastavahetust!


Tehnilise Järelevalve Amet

Lisatud 28.12.2016, 16:37
Muudetud 28.12.2016, 16:58

eelmine järgmine