Narva linn


Kohaliku omaalgatuse programm

Alates 1. märtsist on avatud kohaliku omaalgatuse programmi kevadvoor, mille eesmärk on tugevate ja omaalgatusel põhinevate kogukondade tekkimine ning püsimine. Toetust saavad taotleda mittetulundusühingud ja sihtasutused ning maksimaalne toetussumma on 2000 eurot ühe projekti kohta.

Programmi eesmärk on toetada tegevusi, mis tugevdavad kogukonna identiteeti, loovad tõhusamat koostööd ning panustatavad kogukonnaliikmete teadmiste ja oskuste kasvu. Toetust antakse ka kogukonnaliikmetele vajalike teenuste pakkumiseks ja ühistegevust soodustavate avalikus kasutuses olevate objektide rajamiseks ja arendamiseks.

Toetust saavad taotleda avalikes huvides tegutsevad mittetulundusühingud ja sihtasutused, milles ei osale liikmena kohalik omavalitsus ega riik ja mille liikmetest äriühingud ei moodusta rohkem kui poole. Maksimaalne toetussumma esitatud projekti kohta on 2000 eurot ning omafinantseering peab olema vähemalt 10% projekti kogumaksumusest.

Taotlusi võib esitada e-posti teel ning tähtaeg on 1. aprill 2019 kell 16:30.

Taotlused esitatakse taotleja asukohajärgse maakonna maakondlikule arendusorganisatsioonile:
Ida-Viru maakond MTÜ Ida-Virumaa Omavalitsuste Liit
• Harju maakond MTÜ Harjumaa Omavalitsuste Liit
• Hiiu maakond SA Hiiumaa Arenduskeskus
• Jõgeva maakond SA Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus
• Järva maakond MTÜ Järvamaa Omavalitsuste Liit
• Lääne maakond SA Läänemaa
• Lääne-Viru maakond MTÜ Lääne-Viru Omavalitsuste Liit
• Põlva maakond MTÜ Põlvamaa Omavalitsuste Liit
• Pärnu maakond MTÜ Pärnumaa Omavalitsuste Liit
• Rapla maakond MTÜ Raplamaa Omavalitsuste Liit
• Saare maakond Saaremaa vald
• Tartu maakond MTÜ Tartumaa Omavalitsuste Liit
• Valga maakond MTÜ Valgamaa Omavalitsuste Liit
• Viljandi maakond MTÜ Viljandimaa Omavalitsuste Liit
• Võru maakond SA Võrumaa Arenduskeskus

Täpsemad juhendid ja vormid on leitavad maakondlike arendusorganisatsioonide kodulehtedel ning määrusega saab tutvuda Riigi Teatajas.


Rahandusministeerium

IVOLi infopäevad

Lisatud 28.02.2019, 16:06
Muudetud 05.03.2019, 13:15

eelmine järgmine