Narva linn


Kohaliku omaalgatuse programmi infopäev

14. märtsil kell 16:00 toimub Narva linnavalitsuse konverentsisaalis (Peetri plats 5) kohaliku omaalgatuse programmi infopäev.

Alates 1. märtsist on avatud kohaliku omaalgatuse programmi kevadvoor, mille eesmärk on tugevate ja omaalgatusel põhinevate kogukondade tekkimine ning püsimine. Toetust saavad taotleda mittetulundusühingud ja sihtasutused ning maksimaalne toetussumma on 2000 eurot ühe projekti kohta.

Programmi eesmärk on toetada tegevusi, mis tugevdavad kogukonna identiteeti, loovad tõhusamat koostööd ning panustatavad kogukonnaliikmete teadmiste ja oskuste kasvu. Toetust antakse ka kogukonnaliikmetele vajalike teenuste pakkumiseks ja ühistegevust soodustavate avalikus kasutuses olevate objektide rajamiseks ja arendamiseks.

Toetust saavad taotleda avalikes huvides tegutsevad mittetulundusühingud ja sihtasutused, milles ei osale liikmena kohalik omavalitsus ega riik ja mille liikmetest äriühingud ei moodusta rohkem kui poole. Maksimaalne toetussumma esitatud projekti kohta on 2000 eurot ning omafinantseering peab olema vähemalt 10% projekti kogumaksumusest.

Taotlusi võib esitada Ida-Virumaa Omavalitsuste Liidu e-posti aadressile kop@ivol.ee hiljemalt 1.aprill 2019 kell 16:30.

Lisainfo ja taotlusvormid Ida-Virumaa Omavalitsuste Liidu kodulehel.


Ida-Virumaa Omavalitsuste Liit

IVOLi infopäevad

Lisatud 08.03.2019, 11:27
Muudetud 08.03.2019, 11:53

eelmine järgmine