Narva linn


Eesti Haigekassa teavitus

Koroonaviirusesse haigestumisel või haiguse kahtluse korral tuleb kontakteeruda tervisenõu saamiseks oma perearstikeskusega. Nakkuse leviku vältimiseks ei soovitata perearstikeskusesse kohale minna, vaid eelkõige helistada perearstile või õele. Erakorralise abi vajaduse korral tuleb kutsuda kiirabi.

Koroonaviiruse kahtlusel tugineb perearst Terviseameti juhistele. Terviseamet on perearstidele edasi saatnud tegevusjuhise COVID-19 viirushaiguse kahtlusega patsientide käsitlemiseks.

Kui arst peab vajalikuks kodust ravi (võimalik kontakt nakkushaigega või esinevad haigussümptomit), siis väljastab arst haiguslehe või lapsevanemale lapsega koju jäämiseks hoolduslehe. Töövõimetuslehe alusel maksab haigekassa hüvitist tavapärases korras.

Juhul kui Eesti kindlustatule on väljastatud välisriigis haigestumist tõendav dokument (välisriigi arsti tõend), siis hüvitatakse see samamoodi haigekassa poolt.

Samuti hüvitab haigekassa haiglaravi või arstivisiidi esitatud raviarvete alusel tavapärases korras.

Kui inimene tuleb ohupiirkonnast ja kahtleb oma terviseseisundis, ent tal pole mingeid haigussümptomeid, tuleks kontakteeruda oma tööandjaga ja vastaval kokkuleppel koju jääda või kaugtööd teha.

Kui Eestis otsustatakse välja kuulutada karantiin, siis tegutseme vastavalt Terviseameti juhistele ja kehtivatele õigusaktidele.

Täpsema info koroonaviiruse kohta leiad Terviseameti lehelt.


Eesti HaigekassaPerearsti nõuandetelefon
Kui inimesel on tervisemure, aga tema perearst ei ole parajasti kättesaadav, tasub helistada perearsti nõuandetelefonile. Sellel telefonil nõustavad perearstid ööpäevaringselt nii eesti kui ka vene keeles. Perearsti nõuandetelefoni number on +372 6346630. Nõuandetelefonilt saab nõu lihtsamate terviseprobleemide korral, juhiseid esmaseks abiks ning vajadusel ka infot tervishoiukorralduse küsimustes.

Hädaabinumbrile 112 peaks helistama eelkõige siis, kui terviseprobleem või õnnetusjuhtum vajab kiirabi väljakutset. Kui perearsti nõuandeliinile helistades selgub, et vajalik on vältimatu arstiabi, suunatakse kõne edasi häirekeskuse numbrile 112, et kutsuda kiirabi.


Lisatud 27.02.2020, 12:21
Muudetud 27.02.2020, 12:47

eelmine järgmine