Narva linn


Linnamajandusameti teade

Seoses raudteeülesõidu remondiga on 02.02.2019.a liiklemiseks osaliselt suletud Kadastiku tn lõik. Tööde teostamise ajaks paigaldatakse ajutised liiklusmärgid. Palume kõiki liiklejaid olla ... Loe edasi

Päästeamet kontrollib kortermajades tuleohutust

Järgmisel nädalal kontrollib Päästeamet kogu Eestis tuleohutusnõuete täitmist kortermajade ühiskasutatavatel pindadel. Ohutusnõuete järgimisega saab iga vastutustundlik inimene ise kõige ... Loe edasi

Teadmiseks majaomanikele

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet tuletab majaomanikele meelde, et katusele kogunenud lumi ja jää võivad kukkuda üle räästaserva olles ohtlik jalakäijatele ja varale. Saabuvate ... Loe edasi

Riigi Infosüsteemi Ameti teavitus

Riigi Infosüsteemi Ameti (RIA) andmetel on 17. jaanuaril avalikustatud andmelekke kogumis ligikaudu 460 000 Eesti domeeniga (.ee lõpuga) meiliaadressi ning neist umbes 180 000 on levinud juba ... Loe edasi

Narvas lõpetati Ida-Virumaa spordiaasta 2018

Ida-Virumaa Spordiliit tänas 29. jaanuaril Tartu Ülikooli Narva kolledžis Ida-Virumaa 2018. aasta parimaid sportlasi, treenereid, spordiaktiviste, võistkondi ja sportlikku perekonda. ... Loe edasi

Maanteeameti teavitus lasteturvaseadmete teemal

Maanteeameti eestvedamisel on valminud neli õppevideot lasteturvaseadmete teemal. Videod selgitavad, millest lähtuda turvaseadme valimisel, millised on seadmete standardid, kuidas turvaseadet ... Loe edasi

Noorte Tugila programm Narvas

Noorte Tugila on 15-26 aastastele õppimise või tööga hõivamata noortele mõeldud tasuta tugiprogramm, mis on osa Euroopa Liidu poolt algatatud Eesti Noortegarantii riiklikust tegevuskavast. ... Loe edasi

Narva linnas kvartalisiseste teede renoveerimise finantseerimise tingimused ja kord

Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet teatab, et Narva linna 2019. aasta eelarves on ette nähtud rahalised vahendid korteriühistute territooriumil asuvate kvartalisiseste teede renoveerimiseks ... Loe edasi

Ettevõtjatele pakutavad teenused koonduvad ühte kohta

Tulevikus saab eesti.ee portaalist ettevõtja jaoks keskne infoallikas ja koht, kust kõik riigi pakutavad teenused on lihtsalt ja kiirelt kättesaadavad. "Oluline on, et ettevõtja leiaks kiiresti ... Loe edasi

Haridus- ja Teadusministeerium kutsub valima 2018. aasta parimat keeletegu

Aasta keeleteokonkursi eesmärk on tunnustada tegusid, mis tõstavad eesti keele tuntust ja mainet, väärtustavad eesti keele õpetamist, õppimist ja oskamist, soodustavad eesti keele kasutamist ja ... Loe edasi

Eelmised 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 Järgmised