Narva linn


Riigikogu valimised 2019

Täna kell 12 algas Riigikogu valimiste eelhääletamine kõigis valimisjaoskondades, avatud on 451 jaoskonda, hääletada saab nii elukohajärgses valimisjaoskonnas kui ka väljaspool elukohta hääletamist korraldavas jaoskonnas. Selliseid jaoskondi on igas vallas või linnas vähemalt üks. Lisainformatsiooni leiab kaardirakenduselt valimised.rahvastikuregister.ee. Eelhääletamine lõpeb kolmapäeval, 27. veebruaril kell 20:00.

Valima minnes tuleb kaasa võtta isikut tõendav dokument, näiteks ID-kaart, pass või juhiluba. Valijakaarti ei pea kaasa võtma.

Elektrooniliselt saab hääletada aadressil www.valimised.ee kuni 27. veebruari kella 18-ni. Soovi korral võib interneti teel antud häält muuta, hääletades uuesti elektrooniliselt või eelhääletamise päevadel jaoskonnas.

Valimispäeval, 3. märtsil häält muuta ei saa ning hääletada saab ainult oma elukohajärgses valimisjaoskonnas.

Täna kella 10 seisuga oli oma hääle andnud 140 807 inimest, neist maakonnakeskustes 21 375 ning interneti teel 119 432.


Riigi valimisteenistus


www.valimised.ee

Leia aadressi alusel oma hääletamisruum

RK valimise hääletamisviisid

Narva Linnavalitsuse 09.01.2019 määrus nr 3 "Valimisjaoskondade moodustamine"
Narva Linnavolikogu 24.01.2019 otsus nr 2 "Jaoskonnakomisjonide moodustamine, esimehe ja liikmete nimetamine"

Lisatud 25.02.2019, 14:15
Muudetud 25.02.2019, 16:23

eelmine järgmine