Narva linn


Järelmaksu võtmisel ei tasu kiirustada

Tarbijakaitseamet tuletab tarbijatele meelde, et eelseisvate jõulupühade ostumöllu keskmes ei tasu teha otsuseid liiga kergekäeliselt. Eelkõige puudutab see kingituste ostmise finantseerimiseks krediidilepingute sõlmimist ehk järelmaksu.

Enne krediidilepingu sõlmimist tuleb hoolikalt läbi mõelda, milline on laenu võtmise eesmärk, kas laenu võtmine on tõesti vajalik, milline on tarbija hetke finantsolukord ning kas ollakse võimeline võetud maksekohustust täitma.

Kui tarbija on otsustanud sõlmida krediidileping tuleks võrrelda erinevaid laenupakkumisi. Selleks lihtsam viis on kõrvutada krediidiandjate väljastatud Euroopa tarbijakrediidi standardinfo teabelehti, millel on esitatud intress, krediidi kulukuse määr, lepingutasud jms. Seda tuleks teha enne igasuguse krediidi võtmist, olgu selleks laen, liising, järelmaks või muu taoline.

Lepingutingimustega tutvumiseks tuleks aega võtta ning uurida, kui kulukaks laen lõppkokkuvõttes läheb, võttes arvesse nii intresse ehk krediidi kasutamise eest makstavat tasu kui ka muid laenuga seonduvaid kulusid.

Tarbija võib tarbijakrediidilepingust taganeda põhjust avaldamata 14 päeva jooksul. Sellisel juhul ei pea tarbija taganemist laenuandjale põhjendama, kuid peab tasuma intresse perioodi eest, mil laenuraha oli tema käsutuses. Kui müügileping on tarbijakrediidilepinguga seotud, nagu seda on järelmaksulepingud, tuleks esitada taganemisvaldus nii krediidiandjale kui ka müüjale.

Tasub teada, et tarbijal on õigus laen tagastada ennetähtaegselt kas osaliselt või täielikult. Sellisel juhul ei pea krediidi kasutamata jätmise aja eest tasuma intressi ega muid kulusid. Laenuandjal on õigus küsida hüvitist, milleks on 0,5 protsenti ennetähtaegselt tagasimakstud krediidi summast, kui see periood on lühem kui üks aasta. Kui tegemist on pikema perioodiga kui üks aasta, siis on hüvitiseks üks protsent tagastatavalt laenusummalt.

Tarbijakaitseamet soovitab tarbijatel täpsustada, millistel tingimustel saab krediidiandja pakkuda ning tarbija paluda maksepuhkust ning mis juhtub siis, kui tarbijal tekivad makseraskused. Makseraskustesse sattudes tuleb teavitada enda olukorrast laenuandjat ja üritada leida koos mõistlik lahendus.

Rohkem teavet:
raha rubriik tarbijakaitseameti veebis.


Tarbijakaitseamet

Lisatud 21.12.2016, 16:10
Muudetud 21.12.2016, 17:03

eelmine järgmine