Narva linn


Eesti-Vene programm ootab piiriülese koostöö projekte

Eesti-Vene piiriülese koostöö programm ootab projektitaotlusi, mis panustavad kohalike ja piirkondlike omavalitsuste, nende allüksuste ja kogukondade vahelise koostöö edendamisse. Projektitaotluste esitamise tähtaeg on 21. veebruar 2020.

"Eesti-Vene programmi kolmas taotlusvoor annab kohalikele omavalitsustele ja kogukondadele võimaluse parimate praktikate ja kogemuste piiriüleseks vahetamiseks avalike teenuste arendamisel ja välja töötamisel hariduse, kultuuri, spordi või sotsiaalvaldkonnas. Efektiivsed e-teenused, toimivad koostöövõrgustikud ja piirkonna atraktiivsus aitavad muuta piirialade väljakutsed uuteks võimalusteks," ütles Ege Ello, Eesti-Vene programmi korraldusasutuse juht Riigi Tugiteenuste Keskuses.

Programmist rahastatakse tegevusi, mis on selgelt piiriülese iseloomuga ja hõlmavad vähemalt kahte partnerit, kellest üks peab olema Eestist (Kirde-Eesti, Lõuna-Eesti, Kesk-Eesti) ja vähemalt üks partner Venemaalt (Sankt-Peterburg, Leningradi oblast, Pihkva oblast).

Taotlusvoorus võivad osaleda riiklikud, piirkondlikud ja kohalikud riigiasutused, valitsusvälised organisatsioonid, haridusasutused ning avalik-õiguslikud ühingud ja samaväärsed avalik-õiguslikud asutused.

Taotlusvooru indikatiivne kogumaht on 432 373,32 eurot. Taotletav toetussumma peab jääma vahemikku 50 000 eurot kuni 100 000 eurot ning partnerite omaosaluse min. määr on 10%.

Taotlusvoor on avatud Eesti ja Venemaa programmi temaatilise eesmärgi "Kohaliku ja piirkondliku hea valitsemistava toetamine" raames.

Täiendav info on avaldatud Eesti-Vene programmi kodulehel estoniarussia.eu ning eestikeelse teadaande leiab SIIT.

Eesti-Vene piiriülese koostöö programmi 2014-2020 kaasrahastavad Euroopa Liit, Eesti Vabariik ja Vene Föderatsioon.

Eesti-Vene piiriülese koostöö programmi 2014-2020 eesmärk on edendada piiriülest koostööd Eesti Vabariigi ja Vene Föderatsiooni vahel, et soodustada sotsiaalmajanduslikku arengut mõlemal pool ühist piiri.


Täiendav info:

Liane Rosenblatt
Ühine tehniline sekretariaat
Eesti-Vene programm
Riigi Tugiteenuste Keskus
tel: +372 6631881
mob: +372 5286424
liane.rosenblatt@estoniarussia.eu
estoniarussia.eu
facebook.com/estoniarussia/

Lisatud 21.01.2020, 16:29
Muudetud 21.01.2020, 16:54

eelmine järgmine