Narva linn


Kutse Narva Linnavolikogu istungile

Narva Linnavolikogu istung toimub neljapäeval 24. septembril 2020 kell 16.00 Peetri plats 1, II korruse saalis.

Päevakord:

1. Narva Linnavolikogu nõusoleku andmine SA-le Narva Linna Arendus hoonestusõiguse seadmiseks Äkke, Narva asuvale kinnistule eelläbirääkimistega enampakkumisel (OE049).
2. Ühisomandis oleva kinnistu mõttelisteks osadeks jagamine ja Narva linnale kuuluva mõttelise osa otsustuskorras võõrandamine  (kinnistu asukohaga Narva linn, Sädeme tn 11 ja Sädeme tn 12) (OE053).
3. Munitsipaaleluruumi aadressil Aleksander Puškini tänav 45-37 Narvas üürile andmine (OE051).
4. Munitsipaaleluruumi Võidu tn 6-30 Narvas otsustuskorras võõrandamine (OE052).
5. Kinnistu omandamine (A. Puškini 33a, Narva) (OE050).
6. Narva Linnavolikogu 09.06.2016 otsuse nr 185 „Projekti „Narva Eesti Gümnaasiumi ümberkorraldamisel tekkiva põhikooli õppehoone ehitamine ja sisustamine“ oma- ja sildfinantseeringu kinnitamine“ muutmine (OE041).
7. Narva Linnavolikogu 29.11.2018 otsuse nr 67 „Projekti „Narva linnapiirkonna jalg- ja jalgrattateede võrgustiku rajamine, II etapp ” oma- ja sildfinantseeringu kinnitamine ning projekti teostaja määramine“ muutmine (OE042).
8. Narva Linnavolikogu 09.06.2016. a otsuse nr 184 „Projekti „Pimeaia pargi rekonstrueerimine, II etapp“ teostaja määramine, sildfinantseerimise ja omafinantseeringu kinnitamine“ muutmine (OE044).
9. Narva Linnavolikogu 14.06.2018 määruse nr 11 „Esimesse klassi mineva lapse toetuse maksmise kord Narva linnas“ muutmine (ME015).
10. Narva Linnavolikogu 23.03.2017 otsuse nr  17 „Projekti „Narva ja Slantsõ jõeäärsete alade arendamine äri- ja külastuskeskkonna loomiseks“ omafinantseeringu kinnitamine“  muutmine (OE048).
11. Narva Linnavolikogu 21.04.2016 otsuse nr 146 „Projekti “Narva ja Ivangorodi kaldapealsete ajaloolise kaitseala integreeritud arendamine, III etapp” teostaja määramine ning omafinantseeringu ja sildfinantseeringu kinnitamine“ muutmine (OE043).
12. Narva linna arengukava aastateks 2008-2023“ muutmine (ME013). Tegevuskava. Eelarvestrateegia.
13. Narva linna arengukava aastani 2030 koostamise algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine (OE047).


Irina Janovitš
Narva Linnavolikogu esimees

Lisatud 18.09.2020, 13:33
Muudetud 18.09.2020, 14:05

eelmine järgmine